NATO

Att vårt land ska gå med i NATO, det har jag tyckt länge.

Det finns flera anledningar till det enligt mitt sätt att se på saken, men den främsta är faktiskt att de står för värderingar som jag delar. De länder som är med i NATO är alla demokratiska och står för mänskliga fri- och rättigheter bortom religion och andra påtryckningar, vilket för mig är oerhört viktigt inför den framtid vi går till mötes.

Sen förstärks mitt ställningstagande ytterligare av Rysslands agerande de senaste åren. Provokationer både i luften och i vattnet inom Sveriges gränser skulle försvåras avsevärt om vi var medlemmar i NATO.

Är vi medlemmar i NATO så ingår vi i ett kollektiv försvar där medlemsstaterna är överens om att ömsesidigt försvara varandra mot yttre angrepp. Det tycker jag i dessa tider skulle vara en trygghet och ett sätt att både förstärka och klargöra vilken väg Sverige i framtiden ska gå. Att fortsätta att spela neutrala och låtsas som om att vi vid ett angrepp idag skulle kunna försvara oss är mer än lovligt naivt.

Militäralliansen som egentligen heter Nordatlantiska fördragsorganisationen bildades 1949. Idag är 28 länder anslutna. Belgien, Kanada, Danmark, Frankrike, Island, Italien, Luxemburg, Holland, Norge, Portugal, Storbritannien och USA har varit med från början.

Grekland och Turkiet gick med 1952. Tyskland (1955), Spanien (1982), Tjeckien, Ungern och Polen 1999, Bulgarien, Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Slovakien och Slovenien 2004. De sista två länderna som anslutit sig är Albanien och Kroatien år 2009.

Alla nordiska länder (förutom Sverige och Finland) samt alla baltiska stater är idag medlemmar. Det är dags för Sverige att gå med i NATO.

Relaterat
Nyheter 24 – Ung Liberal: Det är dags att gå med i NATO