Läkare utan gränser

Organisationen Läkare Utan Gränser startades 1971 i Frankrikes huvudstad Paris. Det var en grupp franska läkare som hade tröttnat på Röda korset som de då tyckte styrdes av politisk hänsyn.

Läkare Utan Gränser räddar liv och lindrar nöd på de värst utsatta ställena på vårt jordklot. De bistår människor som drabbats av det värsta och tar ingen hänsyn till politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Idag finns det 19 sektioner i 19 länder. De har fältprojekt i ett 60-tal länder och fem operativa center som samordnar och ansvarar för tältprojekten. Ett internationellt kontor som ligger i Genève i Schweiz samordnar i sin tur centren.

1993 så bildades den svenska sektionen, en så kallad partnersektion. Samla in pengar, rekrytera fältarbetare och att bedriva opinionsarbete är dess huvudsakliga uppgift.

Nobels fredspris fick organisationen 1999.

Några exempel på vad organisationen gjorde under 2011:

• 8,4 miljoner patientkonsultationer
• 73 000 större operationer
• Vaccinerade 5,9 miljoner barn och vuxna mot sjukdomar som mässling och hjärnhinneinflammation
• Behandlade över 67 000 patienter inlagda på sjukhus för akut undernäring
• Behandlade över 1,4 miljoner människor för malaria
• Gav över 200 000 människor tillgång till hivbehandling
• Assisterade vid mer än 190 000 födslar
• Gav traumavård och psykologiskt stöd till nära 190 000 människor som upplevt våldsamheter och andra traumatiska händelser
• Försåg hundratusentals människor med över 96 miljoner liter rent vatten
• Behandlade över 69 000 människor som blivit utsatta för sexuellt våld och annan typ av våld

Organisationen är beroende av gåvor. Under 2010 gick nästan 92% de insamlade medlen till det ideella ändamålet. Ge en gåva.

Jag och en vän gav Karin en minnesgåva. Det känns bra att göra någonting som vi vet att hon gillar.