Idag är det Sveriges nationaldag. Först lite ”hård” fakta om landet, som på 1000-talet hette Svearike och hade sitt centrum i Gamla Uppsala i Uppland. [Källa: Sveriges historia]

I slutet av 2018 bodde det cirka 10,2 miljoner människor i Sverige. Enligt wikipedia ökar befolkningen med 60 000–80 000 personer per år, varav tre fjärdedelar beror på invandringsöverskottet. Vid årsskiftet 2018/2019 var antalet utrikes födda nästan 1 960 000 , eller 19% av Sveriges befolkning. Sammanlagt 24,1% av befolkningen är födda utomlands eller hade föräldrar som båda är födda utomlands år 2017.

Under 2000-talet har invandringen ökat kraftigt i Sverige. I början av perioden invandrade runt 60 000 personer per år. År 2016 var den totala invandringen till Sverige den högsta någonsin, då över 163 000 invandrade.  Under 2018 var invandringsöverskottet närmare 86 000 personer och födelseöverskottet nästan 24 000. Det innebär att invandringen stod för nästan 80 procent av folkökningen under 2018. [Källa SCB]

2018 var medellivslängden 80,78 år för män och för kvinnor 84,25 år. Under 2018 gifte sig 36 304 kvinnor och 37 682 män för första gången. Av de som gifte sig 2018 var det 863 kvinnor och 488 män som gifte sig med en person av samma kön. [Källa SCB]

Swish är en mobilapplikation för överföring av pengar, lanserad i december 2012 som fått stor betydelse i Sverige för att hantera ekonomiska transaktioner dels mellan privatpersoner, men också när vi handlar rent generellt i butiker och med andra näringsidkare. I början på 2019 hade Swish cirka 6,9 miljoner privatanvändare i Sverige.

2017 använde cirka 96% av Sveriges befolkning internet, detta kan jämföras med bara 10 år tidigare när endast cirka 82% av befolkningen använde internet.

Sverige har varit medlem i EU sedan 1 januari 1995. Sverige har 20 ledamöter i Europaparlamentet. 2017 betalade Sverige 2,629 miljarder euro till EU och fick tillbaka 1,750 miljarder, alltså ett underskott på 879 miljarder euro! [Källa: EU]

Sverige har levt i fred i två århundraden; det senaste kriget tog slut 1814. I två världskrig har landet förklarat sig neutralt.

Grattis Sverige!
Se till att ta hand om dig bättre i framtiden, så att de kulturella och de någorlunda jämställda värdena inte äventyras och att den toleranta och neutrala hållningen består. I Myndighetssverige är det väldigt viktigt så att de inte låter sig påverkas av strömningar som vill motsatsen.

Min rädsla beror inte på rasism eller på att jag gör skillnad på människor, min rädsla beror på de reella problem som de sista 10 åren dykt upp där intolerans och exklusivitet blir allt starkare i vissa områden i Sverige. Där kön, sexuell läggning och religion bestämmer vilken status du har och om du accepteras.

Sverige har varit på väg bort från sådant under många år, men i och med den misslyckade invandringspolitiken de sista åren så närs detta fula tryne på sina håll. Ansvaret ligger på våra naiva politiker som styrts av populism och en rädsla för att ställa rimliga och självklara krav på de som flyttar till vårt land.

Relaterat
Sveriges nationaldag (170606) 
Nationaldagen (160606) 
Mitt Sverige (150606) 
Sveriges dag (140606) 
Heja Sverige (130606) 
BB, nationaldag & fågelfjädrar (110606) 
Nationaldag i Uppsala (100606) 
Sveriges nationaldag 2009 (090606) 
Nationaldagen (080606)