Ena Twigg - Medium

Hennes ord tål att upprepas. Ena Twigg (1906-1984) var ett brittiskt medium som var aktiv på 1960-70 talet. Många har blivit upplysta och hjälpta av hennes fantastiska bok Ena Twigg – Medium (1972).

När jag läste den första gången så fick jag sådana aha-upplevelser. Så många saker fanns även inom mig och det är en av de böcker som har betytt mest för mig.

Efter flera år i mörker och självömkanden så är jag återigen på väg att vakna upp. Pendeln har stabiliserat sig och gungar inte lika hårt nu. Det känner jag.

Min tro är stark. Har nog alltid varit det. Att närma sig likasinnade och få dela väl valda delar av Twiggs ord från boken är en självklarhet. Det är så fascinerande att många människor i alla tider, har tänkt på samma sätt och en del har fått gåvan att sprida hoppet till de som är mottagliga.

Här kommer några av mina favoritord från boken:

Alla kommer att finna, när de går till den Andra Sidan, att detta att ha skrivit under på en viss trosbekännelse eller en böneramsa inte ger något ett ”Sesam öppna dig” till himmelriket. Vad helvetet beträffar, kan man leva i helvetet på jorden. Det finns olyckliga tillstånd på Andra Sidan, men ingen är förlorad för evigt.

När du kommer dit, kommer ingen att säga till dig ”Vem var du när du fanns på jorden? Vad hade din hud för färg? Vilken kyrka gick du i? Vad hade du för status i samhället? Men de kommer att fråga: ”Vad är du?” Och då kommer du att se på dig själv, och många av oss kommer tyvärr att bli tvungna att svara med sanningen: ”Jösses, jag lade mig inte så vinn om det, men jag försökte.” Sedan kommer vi att lära känna allt livs enhet, se tillbaka på den råttjakt vi gjorde av livet på jorden och förstå, hur dåraktiga vi var.

Och vad för slags liv kommer du att få på Andra Sidan? Du kommer inte att dras till himlen eller helvetet bara för att du förlorar din kroppsliga överrock. Du går till just den ställning du har förberett åt dig genom dina egna handlingar, genom dina egna tankar, genom det sätt du utformat ditt liv på och genom de motiv du haft.

När du dör, kommer du inte att genast välkomnas av änglaskaror utan av de människor, som har älskat dig, och som kan välkomna dig – människor som kan hjälpa dig övervinna rädslan för vad du just har fått uppleva. Döden är inte alltid smärtsam, men ibland kan den vara mycket plågsam, både för den som vet, att han eller hon skall dö, och för de, som lämnas kvar. Så snart du har anpassat dig till det faktum, att du finns i en annan dimension, vad händer då? Då återfinner du dig själv i en situation, som skapats genom ditt eget sätt att leva. Detta betyder inte, att det inte finns något hopp, om du levt ett ytterligt själviskt liv. De, som har kommit längre på väg, de mer upplysta, kommer att vara i din närhet. Du får inte av nödtvång känna behov av att rätta till och avhjälpa den situation du befinner dig i . Du anpassar dig själsligen, har man sagt mig, genom att be de upplysta om hjälp, och den kan automatiskt hjälpa dig att tänka om och bli lyckligare.

Det spelar ingen roll, huruvida du säger, att du tror du kommer att leva vidare eller inte (utom att du går miste om en stor del av livet genom att ha negativa tankar).

Jag tror inte, att allting är förutbestämt; vi har fått vår fria vilja. Alla är vi tvåsidiga personligheter. Om man verkar med den positiva sidan av sin natur, kommer man att upptäcka att de Osynliga samverkar mera helt och fullt med en; men om man alltid är negativ och förtvivlar om allt, kan man inte vänta sig annat än negativa resultat. Oftast avslöjas saker och ting av Andra Sidan utan tidsangivelse – eftersom de kommer att äga rum i framtiden – men det beror på att det inte finns någon tid i den andra världen. Påverka medvetet din situation genom positiva och konstruktiva tankar, och sedan kan du släppa taget och låta Gud verka på sitt sätt.

Det vi kallar död är egentligen en andra födelse till ett nytt liv. Om man betänker födelsens villkor och dödens villkor, föreligger stora likheter. De innebära båda ett smärtsamt inträde och utträde. Jag vet, att de avlidna finns i en bättre värld, där det finns gränslösa möjligheter och vidgade horisonter. De kommer att bli i stånd att inhämta kunskaper från lärare, som ger akt på dem. Deras egna kära kommer att träffa dem, och om nödvändigt för de en tids vila, tills de vill återgå till verksamhet.

Ena Twigg

Det finns en viktig prästerlig funktion, jag som medium har att fullgöra, som är nästan okänd för den ortodoxa prästerskapet – och det är att ta mig an de väsen, som har förlorat sina jordiska kroppar men fortsätter att hemsöka detta livet. Man kallar dem ofta spöken, men jag avskyr den beteckningen. Dessa stackars olyckliga vet inte om att de är döda. De behöver kanske få kontakt med någon på jorden, som kan tala om för dem, att de fortfarande är vid liv, eller de kan också vara bundna vid vissa situationer och känslor – de är kanske människor, som känner, att något blev utelämnat eller försummat i deras liv.

Vi försöker föra folk till insikten, att det inte bara är kött och ben, som kan se och höra. De fem sinnena går utöver detta. Vi är mycket, mycket mera. Vi bär alla en gnista av gudomlighet i oss. Ju mera vi fungerar på en högre medvetandenivå, desto mer inställda blir vi på de högre krafterna. Vad vi syftar till är att göra människor andligt uppmärksamma.

Om världens män och kvinnor ville stanna upp och hämta andan och bara tänka på något annat än sig själva, om de för ett ögonblick kunde tänka och känna, att de var ett med varje annan människa, växt, djur, berg, bäck eller med varje stjärna på himlen, då kunde vi förvisa krig, fördomar och fattigdom. Det är det vi är till för – att finna ett mänsklighetens verkliga broderskap.

Och jag skulle vilja säga till den ungdomar, som kanske läser detta, de unga människor, som söker svar, men som ibland inte vet, hur de skall ställa frågorna, eller vilka frågor de skall ställa: ”Börja med den djupa österländska: Jag är. Vem är jag? Vad är jag? Meditera och tänk. Läs de många utmärkta böcker, som finns i dessa ämnen. Finn de ställen, där du vill genomföra dina efterforskningar; bilda eller gå med i grupper, där dessa ting kan diskuteras och debatteras, och där experiment kan utföras under de rätta betingelserna. Studera arbeten av de stora personligheter, som har undersökt det här området, och som har funnit allt vara sant.”

Jag känner många unga människor, som fascineras av parapsykologiska fenomen, men jag skulle vilja råda dem att undvika de lättsinniga och ibland befängda sätt att ta kontakt, som är ytterst farliga – som bordsdans, Ouijabräden, bokstavsexperiment med glas. Jag ber er verkligen att gå rätt tillväga i den här frågan. Det har alltid funnits och kommer i varje generation att finnas människor, som fötts med parapsykologisk känslighet i verksam omfattning. Många kommer att ha den bara till en viss grad, men i vilken grad man än har den, måste denna gåva utvecklas och slipas av. Sanning, noggrannhet och hängivenhet är absolut väsentliga och avgörande.

Om ni måste försöka er på experiment, kan mycket värdefullt arbete uträttas på det elementära stadiet med psykometri. En grupp personer lägger skilda föremål på en bricka. Ingen i rummet får veta vem dessa föremål tillhör, eller något om deras historia. Sätt på en bandspelare. Sedan tar var och en i gruppen upp ett föremål och rabblar upp, de första intryck han får utan att medvetet tänka på det. Spela senare upp bandet för de personer som lagt föremålen på brickan, och kontrollera vad som stämmer och vad som inte gör det. Det här är ett mycket bra sätt att komma underfund med vilka människor som har en utvecklingsbar känslighet. Många människor har latenta mediala gåvor, som livet och omständigheterna kanske hållit gömda, men som med rätt insikt och uppmuntran kan utvecklas.

Men låt er inte vilseledas eller bli alltför upptagna av parapsykologiska fenomen. Parapsykologiska fenomen har betydelse, bara om de leder till ett andligt sökande och utveckling. Genomsnittsmänniskan, som lever på den nivå där bekymren gäller hur mycket hon har på banken, förbiser den viktigaste delen av sin inre natur. Vi är ande, själ och kropp – i den ordningen och inte den omvända och det är anden, som är Guds väsen, och som kommer att leva vidare. Gud hjälpe den som förnekar detta, ty vi kommer alla att gå vidare, och vi kommer att finna, att vi fortfarande är de vi är, och att våra själar är summan av våra karaktärer, och vår ande ”Den Gudomliga Gnistan” – av våra liv här och våra tidigare liv. Den enda del en människa förlorar är den jordiska del, som har varit så upptagen av sina ägodelar och sina begär. Och huruvida ni godtar detta och tror på det eller inte, spelar ingen roll; ni kan inte dö!

Det vi skulle sträva efter att lära ungdomen är att tänka positivt och konstruktivt, att tänka på allt det vackra i världen. Ty vi är alla delaktiga med Gud i universums skapelse.

Jag tror, att de dödar vi dör i denna kropp är de första av många dödar. Jag tror att i den större världen på Andra Sidan genomgår vi en gradvis reningsprocess, och när vi är färdiga att avlägga varje negativ del av vår natur, blir vi på det sättet mer och mer medvetna om hur många flera det finns, som vi måste arbeta för. Vi lämnar bakom oss en del av jaget – självupptagenhet och egennytta – och blir gradvis mer upplysta.

Vi är alla sammanlänkade i sökandet efter Gud. Det finns ett vackert gammalt indiskt talesätt, som lyder:

”Gud andades ut, och människan blev till. Gud andades in, och människan började sin resa tillbaka till sin källa”.

Tack Ena Twigg! Dina ord har betytt mycket!

Relaterat
Medium Ena Twigg (2007)
Ena Baker Twigg