Min chef kom in till mig på jobbet idag. Hon stängde dörren till mitt rum och ville prata. Första tanken var att vad är det nu då som är på gång…

Uppdrag Granskning kommer den 28 maj att sända ett program om präster i Svenska kyrkan som ser homosexualitet som en sjukdom som de kan bota. Det sker inom ramen för själavårdande samtal mellan präst och hjälpsökande.

Förbön och handpåläggning är vanligt förekommande för att bearbeta kristna, ofta unga homosexuella för att den vägen inbilla dem att de kan omvändas till ett liv som är mer förenligt med vad Bibeln säger.

Detta agerande är ju idag totalt i strid med Svenska kyrkans grundsyn gällande homosexuella genom beslutet som kyrkomötet tog 2005. [historik]

Uppdrag Gransknings enda chans att få detta bekräftat var genom dold kamera eftersom prästen aldrig kan (eller vill) bekräfta detta med hänvisning till tystnadsplikten. Ord står mot ord och de drabbade mår i många fall ännu sämre där ångest, depressioner och i värsta fall självmord inträffar i försöken att ändra den sexuella läggning man har. Med dessa prästers goda minne, eller? Vad är det egentligen som kommer att komma fram i programmet?

Omsorgen om mig som homosexuell värmer mitt hjärta och jag blev rörd till tårar av vårt samtal. För det är ju så att en av de präster som är i skottgluggen arbetar på mitt jobb, och min chef ville förbereda mig på det som komma skall och det tycker jag var väldigt fint gjort.

För det kan ju bli väldigt jobbig stämning på jobbet beroende på vad som kommer fram i programmet. Själv så har jag aldrig känt mig kränkt eller diskriminerad på min arbetsplats utåt sätt och jag vet att de allra flesta är toleranta och accepterar homosexuella, utan det är främst från mig själv som de hårdaste tankarna finns om den jag är. Faktum är att jag genom hela mitt liv aldrig riktigt känt mig bekväm med den jag är och det tror jag handlar om hur jag tidigt fick veta hur fel jag var.

Har en lång text om detta som jag fortfarande av olika anledningar inte klarat av att publicera och det visar ju hur jobbigt jag fortfarande tycker det är att öppet prata om detta. Texten problematiserar mina känslor och frågan är väl om jag själv kommer att acceptera mig själv fullt ut någongång och det är väl utifrån detta omsorgen från jobbet kommer, nu när detta program ska sändas.

Personligen så tycker jag att Uppdrag Granskning sätt att jobba var helt nödvändigt eller som de själva uttrycker det i en debattartikel:

Det är svårt att se hur dessa samtal skulle kunna drabba tystnadsplikten och prästers själavård i framtiden. Tystnadsplikten är till för den hjälpsökande, inte för att skydda prästen.

Programmet sänds den 28 maj kl 20.00 på SVT1.