Text av Devin Rexvid

Medsystrar i alla länder på med slöjan, på med slöjan!
Skydda håret, bysten, vristen, rumpan, skydda kvinnan!
Fan ta brisens behagliga färd i ert utsläppta hår
Luft får ju håret när han örfilar och slår
Den döljer svullnader, blåtiror och sår
Den tyglar och tuktar er värsta fiende som kroppen er utgör.

På med burkini, på med burkini!
Bränn alla dina fula bikini!
Den som ej har några rasistiska lik i garderoben
Tar på sig burkini för att förbluffa islamofoben

På med chador, på med chador!
Den döljer dina kroppsliga och själsliga skador

På med slöja, på med slöja!
Muslimskors emancipation får inte dröja
Låt fysiska och mentala murar kring din kropp resa sig höga
Din självbild stärks då utan farhåga
Ty slöjan döljer den skam din kropp är
För andra hanar än makar bröder och fäder

På med burka, på med burka!
Din autonomi får du nu bruka
Din fria vilja att vara förtryckt
Har mannen och gud sen länge utryckt
För svultna blickar markerar din burka ett gränsland
Att du är ”private property”, ej ”allemansland”

Medsystrar i alla länder dra på er nikab, dra på er nikab!
Låt ingen främling skåda er make-up
Om ni bär nikab till sista andetag
Hamnar ni i himlen utan undantag
Med er visar vi vår solidaritet
Genom att ta på oss symbolen för er underlägsenhet!

Umeå 2013-08-25

Hittade texten på Glöm aldrig Pela och Fadime Riks facebooksida.