Källa: http://se.freepik.com/

Har nu på morgonen tagit del av Skolverkets direktiv gällande skolavslutningar i kyrkan. Texten Skolan och kyrkan (hela texten pdf-fil) berättar bland annat om:

Utbildningen och undervisningen i förskolor och skolor ska vara icke-konfessionell. Det innebär att det inte får finnas religiösa inslag. De fristående förskolor och skolor som har en konfessionell inriktning får dock ha sådana inslag i utbildningen, men inte i undervisningen.

Redan här så förstår jag inte riktigt vad Skolverket menar. Jag må vara trög men fristående förskolor och skolor får alltså använda sig av religiös påverkan i utbildningen men inte i undervisningen?! Vad är skillnaden i de orden? För att utbildas i någonting så måste man väl få undervisning? Eller tänker jag helt fel?

Skolverket fortsätter:

Avslutningen får inte utformas så att det blir en religionsutövning för eleverna. Gränsen för när en skolavslutning är ett uttryck för religionsutövning måste bedömas från fall till fall. Skolinspektionen har i ett flertal tillsynsbeslut slagit fast att om skolavslutningen utformas så att tonvikten ligger på traditioner, högtidlighet och den gemensamma samvaron och att det inte förekommer några religiösa inslag såsom bön, välsignelse eller trosbekännelse, kan skolavslutning ske i kyrkan.

I förlängningen så måste ju även detta innebära att man måste skippa de flesta av de julsånger som sjungs i samband med julen i skolans värld?

Svenska kyrkan ska inte ängslas så mycket över det Skolverket uttrycker. De ska stå upp för det som faktiskt är kristendom och utifrån det erbjuda sina lokaler. Om det då betyder att inga skolavslutningar längre kan hållas i våra kyrkor så må det vara så, men att på det här sättet så kompromissa med det man står för och tror på, det tycker jag känns helt fel. Varför inte ordna alternativa skolavslutningar för de som vill komma? Utan skolans inblandning?

Religion är en privat angelägenhet. Notera att nästan 70% av vår befolkning fortfarande är medlemmar i Svenska kyrkan och för mig är traditionen stark i detta. Erkänner utan omsvep att jag gillar traditionen såsom den varit på många håll i vårt land och de värden som Svenska kyrkan står för med vissa undantag, även om det rent juridiskt haltat genom den lagstiftning som vi nu har i vårt land. Men det går att komma förbi just detta genom att kyrkan själv tar initiativet.

Svenska kyrkan ska stå upp för de värden som de tror på. Så låt skolan välja och anpassa sig om de nu vill använda kyrkan. Varför ska Svenska kyrkan göra det?