På sajten www.arkeologigamlauppsala.se så kan man nu följa den största utgrävningen hittills i Gamla Uppsala. Nästan ett 70 000 kvadratmeter stort område ska grävas ut och allt beräknas vara klart i slutet på 2013.

Först när detta är klart så skall det byggas dubbelspår längst Ostkustbanan (sträckan Sundsvall-Stockholm) vilket då även inkluderar passage förbi Gamla Uppsala. Dubbelspåret blir ca 4 km långt. I samband med detta så kommer det även att byggas en tunnel vid Gamla Uppsala kyrka som kommer att bli 610 meter lång. De passar även då på att bygga om vägar i närheten, vilket bland annat kommer att innebära att den förhatliga plankorsningen ut mot Storvreta byggs bort.

Allt detta kommer alltså att inledas efter det att arkeologerna har gjort sitt, vilket idag sägs bli under senhösten 2013. Det blir säkert förseningar såsom det alltid blir när sådana här stora projekt dras igång. I slutet av 2016 så ska allting vara färdigt och slutnotan sägs hamna på 1,3 miljarder kronor. Så är det klart under 2017 så får vi vara glada… (;-)

Men just nu så har arkeologerna lilla julafton i området. De har redan hittat saker från både vendeltid (550-800 e. Kr) och vikingatid (800-1050 e. Kr). Fragment av en kam och en grön glaspärla tillhör de första fynden. Lägg därtill en nyckel, ring till en ringbrynja, bitar av keramik och bränd lera. För mig som vanlig lekman så låter det väl inte så märkvärdigt, men är man insatt och intresserad av arkeologi och historia så är detta stora händelser.

Om jag ska vara uppriktig så längtar jag mest till att de är klara med allt grävande så de kan sätta igång med att göra livet drägligare för människor som lever idag.