Jacks ord

"Det är också många sökande människor, som har ett väldigt ljus inom sig, men som inte når ljuset och därför börjar dricka eller kanske missbruka annat." Människan är tvådelad. För enkelhetens skull säger vi att hon består av bara två delar, det yttre skalet och den inre kärnan. Skalet, det är utseendet och egot. Kärnan …