Allt vi gör i livet, det får konsekvenser. När man är ung och oerfaren så kör man många gånger bara på, man säger och gör saker utan att ha tänkt efter före. Många tror också att allt bara snurrar kring dem. Det är också många gånger en mognadsfråga, att inte alltid gå till anfall och tro att människor vill en illa. Ibland är det bättre att tänka efter, reflektera och försöka förstå varför saker och ting händer. Det kanske inte alls handlar om just det man tror.

För mig är detta en ständigt kamp, men är numera bättre på att hantera saker och ting kring mitt eget ego. Inte alltid, men ofta så är det på det viset, just för vetskapen om konsekvenserna och att alla val har betydelse för det som kommer till mig.

Numera så kastas inte saker ut på min blogg om ord där jag tror mig vara angripen utan att först ha tänkt efter både en och två gånger. Ofta får en bloggtext också vila ett tag. Först ett utkast och sen tittas det igenom. Ibland flera gånger för att få fram de rätta tankarna, utan att angripa någon på väldigt lösa grunder.

För angripen och ifrågasatt, det kan man ju ibland bli av andra, men att då försöka höja blicken och se varför och inte hugga tillbaka direkt och förutsätta att allt alltid handlar om mig. Vila i orden och sen, lite senare, reagera om det behövs.

Allt vi gör i livet, det får konsekvenser. Ibland så ser vi inte dem när vi säger eller skriver någonting. Ibland så får prestigen och egot bestämma att här gjordes det minsann inga fel, här tas inga första steg eller liknande. Ett omoget och väldigt barnsligt beteende.

För att ta första steget och be om förlåtelse om det behövs och försöka förändra är en av lärdomarna. Det är moget i mina ögon. Att också försöka förstå den man inte tycker om eller har svårt för. Vad gör att just den här personen agerar på det här viset? Varför blir jag själv så upprörd och arg så fort jag läser någonting eller pratar med vissa människor?

Det första vi gör är att andas in.
Sedan måste vi andas ut det vi har tagit in.

Detta är livets rytm.

Detta är naturlagen om ömsesidighet och växelverkan,
där allt och alla påverkas.

Du börjar med att ta det du slutar med att ge.
Detta är lagen om orsak och verkan.
Denna oskrivna lag inbegriper varje handling vi utför.

Detta är lagen om perfekt rättvisa.
Allt vi ger får vi alltid tillbaka.
Karmalagen

Det vi ger, det får vi tillbaka. När man i djupet förstår detta, då är man på väg mot att bli hel och till en tillvaro som gör att man själv och de omkring en mår bättre.

Ibland får vi tillbaka sådant som vi inte tycker om hos oss själva. Det kan vara så paradoxalt att den man har svårast för, det är den som mest påminner om en själv. Att se detta är väldigt svårt och många vägrar att ens försöka. Det finns personer i mitt liv som till en början varit svåra att vara nära, som irriterat mig så oerhört och att då ens antyda att vi skulle vara lika på vissa sätt, det var tankar som inte fanns hos mig. Inte är jag som den personen, inte!! Nej, nej… försök inte med mig.

Men, och jag vet att det handlar om mognad, för tillslut kunde jag titta på de här personerna och faktiskt se likheterna, även om det tog emot. När jag kunde det, då ökade också förståelsen för dem, men även för mig själv och hur jag är som person. Sådana personer finns fortfarande i mitt liv och har funnits tidigare. Sådana personer är de som är mest intressanta, om man nu vågar titta med det ögat så att säga. De som skaver, irriterar och ofta orsakar negativa tankar.

Titta på dem! Försök i alla fall… sen behöver man ju inte bli vänner, men att ändå kunna se att det som gör mig arg och ilsken, det är saker som egentligen handlar om mig själv. Inte alltid, men tillräckligt ofta för att det ska påtalas. Detta med spegeln som jag pratat om tidigare, den finns. Vi speglar oss i andra och en del tycker vi om, medan annat det klarar vi bara inte av, just för att vi själva är på det viset.

2015-01-02

Vuxna människor som medvetet vill göra andra illa har jag väldigt svårt för. Man kan göra människor illa utan att veta om det, det är en sak. Men att medvetet och vid upprepade tillfällen rikta in sig på en och samma människa, det handlar om omognad och ett ego som är alltför stort.

Det är inte alltid det bästa att ge igen på samma sätt som man själv tycker sig ha blivit behandlad. Samma mynt tillbaka gör bara att eländet fortsätter. Det klassiska med att våld löser inte våld. Det kan lösa saker och ting kortsiktigt, men i det längre perspektivet så fungerar det inte att möta det man själv tycker illa om med samma metoder.

Ibland förstås karmalagen bara till hälften. Någon kan hjälplöst tänka: ”Om det som händer mig nu beror på vad jag har gjort tidigare, kan jag inte göra något åt det.”

Men om det förflutna skapade min nutid skapar också nutidens tankar, beslut och handlingar min framtid. Istället för att vara en slav till vårt förflutna, inspirerar karmalagen oss att aktivt delta i skapandet av vårt eget öde.
Karmalagen

Detta är också någonting som jag själv har egna erfarenheter av. Jag glömmer aldrig de orden jag fick av en vän för över 10 år sedan. Orden om att försöka se hela världen och inte bara det som snurrar kring mig själv. Jorden snurrar inte kring dig bara Jerry och allt handlar inte bara om dig. Kunde inte ta till mig det från början, blev tvärförbannad och slog ifrån direkt. Såg inte alls det som vännen sa till mig. Varken kunde eller ville se det han sa. Det gick så långt att vi inte längre var vänner och det berodde på mitt omogna agerande och att jag inte kunde ta till mig det han sa.

Åren gick och orden fanns kvar inom mig. Länge med ilska och en känsla av att jag hade blivit angripen. Men tillslut så ramlade polletten ner, men då var det försent för oss och vår vänskap. Men han gav mig viktiga lärdomar på vägen och en del är numera integrerat i mitt liv. Det händer faktiskt att texter redigeras efteråt, sådant som är skrivet i all hast och bara med hjärtat så att säga, detta för att kolla hur många gånger jag har använt mig av just ordet jag. Sådant hände inte alls tidigare. Det är en ganska bra markör på hur man ser på sig själv och den värld man lever i.

Jo, ibland så är det väldigt många jag i mina ord. Fortfarande. Men idag så är jag medveten om det. Bjälken är i högsta grad med i orden. Så var det inte för några år sedan.

A har skrivit en bloggtext med namnet Vuxna människor och det skapade tankar även inom mig och gjorde att jag skrev denna post från början. Hur vi bemöter varandra som vuxna människor och hur fort man ibland drar slutsatser om saker och ting utan att veta någonting är viktiga saker som hon tar upp.

Orden hos mig har kommit ur att vi alla har ett ansvar för hur vi agerar och hur vi bemöter varandra. Det har större betydelse än vad man många gånger tror och det får återverkningar förr eller senare i ens egna liv. Det gäller oss alla och det tröstefulla är att ingen får frisedel från det personliga ansvaret i att vara människa på jorden. Det man ger ut, det får man obönhörligen tillbaka. Vare sig man är medveten om det eller inte.

Jag skapar god karma när jag tar ansvar för att på ett positivt sätt ta itu med konsekvenserna av de skadliga vanehandlingarna och är uppmärksam på att från och med nu utföra positiva handlingar.

Karmalagen är absolut rättvis och dess långa arm når med lätthet från ett liv in i nästa. Den gör det möjligt för själen att skörda frukten för de frön som har såtts och att skapa det öde själen önskar.
Karmalagen

Pretentiöst dravel, märkvärdig i orden och en som verkligen kastar stora stenbumlingar i det egna luftslottet där offerkoftor, falskhet och dubbla agendor lurar. Egen projektion eller verkliga ord från andra? Finns nog både ock i de omdömena.

Försöker förändra mig, försöker tänka annorlunda och försöker ge alla en chans. Att alltid bråka och tjafsa, vad gör det med oss? Att alltid tro illa om andra oavsett vad som händer? Hur mår vi då inombords och vilka blir vi då?

Relaterat
Projektion