”Döden är långtifrån slutet. Den är födelsen i i en annan sorts liv, där själen kan fortsätta att utvecklas. Himmel och helvete finns inom oss både nu och efter döden, och det är ipp till oss vilket vi föredrar. Det finns några få som inte utvecklas, eller bara utvecklas långsamt. Det gäller bland andra de som varit mycket elaka och som finner det svårt att ändra sig till och med efter döden.

Man kan inte utvecklas andligt om man inte släpper taget och avsäger sig alla materialistiska värderingar.

Jag tror att de som inte äger en massa är de som är lyckligast; människor som är nöjda och trygga i sig själva, människor som har tid att se, att lämna, att vara och att ha ett andligt förhållande till naturen.

Livet går vidare, och det gör även vi som individer. Vi existerar för att vi ska utvecklas andligt, både i denna och nästa dimension. Därför är det, oavsett hur långt vi kommit just nu, viktigt att vi försöker stärka och vidga vårt medvetande i den dimensionen vi för tillfället befinner oss i. Då kan vi lättare påverka vår framtida existens.”

Betty Shine 1929-2002 från boken ”Helande kraft” 1989 (originaltitel ”Mind to mind”) s 153-154, 162