För en tid sedan kom mitt DNA-svar från Ancestry. Inga spår fanns i Tyskland eller Belgien och det ”vallonspår” som jag trodde fanns i min del av släkten uteblev helt. Förutom det så var det inga större överraskningar, mer än att mina förfäder kommer från nordiska länder till 96%.

En bra förklaring från Ancestry över hur tillförlitligt dessa DNA-test är:

Vi uppskattar din etnicitet genom att jämföra ditt DNA med DNA-prover från en grupp med personer vars släkt bott på en plats under en längre tid.

För mig blev resultatet över vart jag ”kommer ifrån” följande:

61% Sverige
22% Norge
13% Finland
2% Baltikum
2% Skottland

När det gäller Sverige kommer mina förfäder från de centrala delarna av landet där de allra flesta kommer från Värmland. De orter som nämns i resultatet är bland annat Borgvik, Utterbyn, Skalleby i Fryksände, Ackkärr i Lungsund samt Svanskog. Detta är mina förfäder från i början på 1700-talet och fram till 1750 då orterna Glava, Göksbol i Stavnäs, Ackkarstorp och Grums bland annat nämns.

Karta från Ancestry som pekar ut centrum vart mina släktingar kommer ifrån, dvs de centrala delarna av Sverige samt landspaket Värmland (den lilla cirkeln).

Jag har fått en väldigt informativ och fin DNA-historia, där flera av mina släktingar dyker upp och i det får jag forska vidare i alla de orter som nämns. Jag kommer att gå igenom detta i lugn och ro och berättelsen spänner över flera århundraden med start kring 1700-talet och fram till 1925.

En spännande tråd är att tre stycken av mina släktingar kring 1875 emigrerade till Amerika. Carl Fredric Hjerpe från Värmland åkte iväg den 10 maj 1886 tillsammans med sin hustru Anna-Lisa till USA. De ankom till New York den 22 maj och begav sig sedan till New Britain, Hartford, Connecticut. De fick flera barn som levde sina liv i USA och ett par av dem födde i sin tur egna barn och i det finns en nyfikenhet att forska vidare vart dessa släktingar idag lever. Men det får komma senare när jag fått ordning på allt de digra material som denna DNA-spårning givit mig.

Över tid kan mitt etniska ursprung ändras och om detta skriver Ancestry:

De ursprungsuppskattningar som AncestryDNA gör baseras på tillgängliga data. Vad händer när vi inte har så mycket information om en region? Vissa befolkningsgrupper skiljer sig inte tillräckligt mycket genetiskt åt för att kunna särskiljas som separata grupper. Länder förändras över tiden och gränserna på en karta idag påvisar inte nödvändigtvis de genetiska gränserna, vilket betyder att det kan finnas befolkningsgrupper och länder som inte sammanfaller med en region.

Kontentan är att resultatet, och då speciellt de lägre procenten är väldigt osäkra och kan komma ändras något över tid beroende på hur stor databasen blir. I dagsläget innehåller den över 20 miljoner DNA-test och givetvis kan mitt ursprung ändras ju fler som är med något men de stora dragen tror jag kommer att stämma även över en längre tid.

Relaterat
Ancestry