Den snabba ökningstakten i spridningen av covid-19 i region Uppsala  gör att Folkhälsomyndigheten nu kommer med skärpta allmänna råd. Från och med den 20 oktober fram till den 3 november i första hand uppmanas alla som vistas i Uppsala län att:

* undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel och
* om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med.

Region Uppsala skriver i ett pressmeddelande lite mer utförligt om vad som nu gäller:

* Var och en som vistas i Uppsala län bör undvika att resa med kollektivtrafik eller andra allmänna färdmedel.

* Var och en som vistas i Uppsala län bör, om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med.


* Alla verksamheter i Uppsala län uppmanas att vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden. För verksamheter kan det innebära att begränsa antalet besökare vid samma tidpunkt. Öppettiderna anpassas och verksamheten erbjuder digitala alternativ.


* Alla arbetsgivare i Uppsala län uppmanas att vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden. Det kan innebära att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten.

Nu är det inget att tänka på ens att åka till jobbet utan nu blir det distansarbete fram till den 6 november. Vi ska inte vara på jobbet överhuvudtaget om vi absolut inte måste. På ett sätt skönt att nu veta vad som gäller. Tjänsteresor och fysiska möten helt inställda.

Hoppas nu att än fler tar detta på allvar och faktiskt hörsammar denna uppskärpning som gäller från och med idag på min arbetsplats och fram till den 6 november.

För det finns ju en anledning till att vi nu sitter där vi sitter återigen. Smittspridningen har ökat och det sker ju på grund av att människor inte hörsammar och följer de uppmaningar som Folkhälsomyndigheten kom med redan i våras i tillräcklig omfattning. Smittan ökar och det sker ju inte av sig själv så att säga.

En dag i taget. Prata och socialisera via digitala medier. Inte fastna i egna grubblerier och isolera sig. Mantran till mig själv och kanske är det fler som tänker likadant?