10 juli 2020 Fyrisån och promenadstråket vid Östra Ågatan.
10 juli 2020 Uppsala slott och Islandsbron.
10 juli 2020 Fyrisån och promenadstråket.
10 juli 2020 Stort träd vid Fullerövägen.
10 juli 2020 En vacker morgon.

När ord inte finns får bilderna tala.