Webbverkstad utan att komma åt den externa webbplatsen. En liten miss i planeringen från vår sida gjorde att vi fick ägna oss åt andra saker istället.

Vi hjälpte till med att skapa en Facebooksida för ett pastorat samt jobbade en del med IKON-bilddatabas istället. Tyvärr så hade ingen av de tre någon sida på själva intranätet som de kunde jobba med. För intranätet puttrade på som vanligt idag.

Men det gick bra det här också. På en webbverkstad så får de chansen att jobba ostört utan att någon rycker i dem och det tror jag är uppskattat, även om det inte gick att jobba med den externa sidan just den här dagen.

Trumpinnarna snurrade rejält i den starka blåsten. Lunchpromenaden var nyttig trots allt och nu är det bara att köra vidare.

Ilska är bra ibland. Till en viss gräns. Att hålla ihop och köra på. Tyvärr är det ett förhållningssätt som många använder sig av och orsakerna kan sökas av en mängd anledningar.

En glad nyhet är dock att sonen kommer redan på fredag. Så vi får även den kvällen ihop innan det är dags för det stora äventyret på lördag!