copenhagen2015Vårt öppna och demokratiska samhälle är under attack. Det blir allt tydligare efter det som hänt i Köpenhamn.

Frågan är ju hur de demokratiska länderna runtom i världen, ska hantera den här situationen som bara kommer att bli värre och värre?

Låta det vara som det är, det kommer att innebära alltfler attentat. Börja att jaga misstänkta, det kommer att skapa rädslor och ett samhälle som ingen vill ha, men frågan är vad det då finns för alternativ för att förändra situationen? Demokratiska länders dilemma just när det gäller radikaliserade människor är enormt och någon enkel lösning finns inte.

Men så länge vi har naiva politiker som tror att det räcker med upplysning utan konsekvenser och ett akutnummer där man kan ringa om man misstänker någonting, så länge kommer detta problem att accelerera och bli någonting som vanligt folk alltmer kommer att uppleva i sin egen vardag.

Att låta människor i lugn och ro få en fristad i ett system som de egentligen hatar, medan de planerar sina attacker med likasinnade, det är ett mardrömsscenario som redan är här.

Vår statsminister Stefan Löfven säger det rätta, men frågan är om någonting verkligen kommer att förändras?

Allt tyder på detta är ett politiskt attentat och därmed en terrorhandling. I detta läge vill jag utrycka min solidaritet med det danska folket och kraftigt fördöma alla försök att tysta den fria debatten.

Tillsammans ska vi stå upp får yttrandefriheten. Inget ska få stoppa det fria ordet.

Svensk polis gör nu särskilda insatser, både för att höja beredskapen i vårt eget land och för att ge den danska polisen det stöd som kan behövas.

Det finns platser i vårt land där tvivelaktig verksamhet och en grogrund för extremism har fått pågått ostört i många år. Det är inte frågan om, utan när, vi i Sverige kommer att drabbas av samma sak som nu drabbat vårt grannland.

Ett öppet och och ur många aspekter ett naivt samhälle tillåter tyvärr människor att radikaliseras på ett sätt som just kan bli ett hot mot samma samhälle. Det skrämmer mig väldeliga över att vårt eget land inte tar detta på större allvar.

Ett första steg för Sverige är att gå med i NATO. För mig är ett medlemskap i NATO en garanti för ett öppet och fritt samhälle. Medlemmarna delar de värderingar som vårt land idag står för. Även om det i början kan bli en del friktion med länder som inte delar vår demokratiska syn fullt ut, så är jag säker på att det för Sverige på lång sikt är nödvändigt att ta aktiv ställning för att även fortsättningsvis stå för de värden som vi idag hyllar som självklara.

Alltfler svenskar delar min uppfattning. Att stå ensamma i dessa tider, de kommer inte att gagna vårt land. Ja, jag är orolig för Sveriges framtid och att vårt land alltmer öppnats för extremism och en fristad för sådana som vill ha ett helt annat samhälle än det vi har idag.