Jorden går runt solen. Utan solen, inget liv. Den livgivande kraften, det som vi inte kan få kontroll över, och som serverat alla de möjligheter som vi människor har, ser med förvåning på oss och hur en del av oss agerar, men dess underliga föreskrifter samt på den tro, att de är skapelsens krona. Människosjälar som tror att deras handlingar, deras ifyllande av papper och allt annat är det viktigaste i Universum.

En predikant tolkar skrifterna. För att få evigt liv skall var och en begjutas med vatten, säger han. Vad vet han om det? En annan tolkar samma skrift. Han sprider den åsikten, att man måste ned i vattnet helt och hållet, annars är det inte bra. Vad vet han om det? I alla fallen möter er samma svar från dem: tro oss, tro på skriften, tro på vad andra tolkat… …det vi säger är sant. Är det sant?

En annan talar om att alla de, som finns i det rum han står i, och på den plattform han står på, är utvalda att få evigt liv. Hur vet han det? Vad vet han om alla de andra han fördömer? Ingenting. Och ofta är hans eget liv, när det granskas, långt ifrån rättskaffens, och långt lägre och futtigare än deras, som han fördömer.

Ytterligare en håller stora grupper som gisslan genom dekret och ord om vad som är rätt och fel. Fördömer frivillig kärlek mellan vuxna människor, sätter pris på teckningar och skrämmer människor till konstiga och inte ett dugg människovänliga beslut, till och med uppmuntrar till mord på de som inte delar samma tro. Ingen får tänka själv och fritt från sitt eget hjärta.

Är det verkligen ord från Gud? Från den kraft som givit oss liv på jorden?

2011

Sök ej Gud för långt bort. Du har Gud inom dig. Du är en del av den skapande, styrande kraften. Du är själv en del av Gud. Kraften som skapar din egen tillvaro finns inom dig.

Det du sänder ut, det får du tillbaka. Det du ger andra, det kommer åter. Vi har valen själva. Gott föder gott. Valen finns inom dig och inte hos predikanten, som gör allt för att styra dig och ta ifrån dig dina egna fria val.

Allt som är inkluderande och ser möjligheterna är av Gud, Alltet eller vad du vill kalla det, den gemensamma kraften. Allt som är exkluderande och begränsande kommer från det egna Egot och föreställningen om att människor inte kan tänka själva. Egot som kommit ifrån den del av Gud som sammanlänkar oss med avsikter där alla får plats, men som tror att ensam är stark och att man klarar av livets prövningar och svårigheter utan att ta stöd av andra.

Alla religioner hänger samman. Det är människan som skapat gränserna. Inte Gud.