Tiggeriet i Sverige har exploderat. I Uppsala är det romska familjer som sedan flera år sitter på centrala platser i centrum. Snälla och tack har i dagarna bytts ut med god jul och många av dem har fotografier och en liten text där de sitter. Många sitter hela dagar i kylan.

Foto: TT

De kommer i de allra flesta fall från Rumänien och Bulgaren och är EU-medborgare. Just detta gör att det inte går att skicka hem dem om de inte gör något kriminellt. Givetvis så ska inte barnfamiljer och människor behöva bo i bilar (som nu förekommer på flera platser i vårt land). Barnen är oskyldiga till vad deras föräldrar blandar in dem i helt enkelt, men frågan är svår och jag anser ju att ett större tryck från våra egna politiker måste sättas på deras hemländer att agera.

För frågan jag ställer mig är hur deras hemländer agerar? Eller inte agerar? Är de stolta över att deras medborgare tvingas iväg till andra länder för att tigga? För att det, hur sjaskigt det än må vara, är bättre än att leva kvar i sitt hemland? Jag vet ju vilka det är som i dessa sammanhang bör skämmas och inte är det tiggarna!

I Stockholm har det skapats kåkstäder och i dagsläget så finns det ett trettiotal platser där människor bor där det enda syftet för dem är att samla ihop så mycket pengar de kan genom tiggeri. Det alternativet är alltså bättre än att leva i sitt hemland. Någonting är ju väldigt snett när det har blivit på det här viset. Ett kraftigare agerande på EU-nivå just mot de länder som idag lämnar vissa av sina medborgare vind för våg vore på sin plats.

Professorn i statsvetenskap Bo Rothstein vill gå en tuffare väg fram och helt enkelt förbjuda tiggeri i Sverige. Det skulle tvinga fram de omfattande strukturella åtgärder som krävs för att hjälpa den utsatta gruppen enligt professorn. För att klargöra så vill han alltså förbjuda människor att ge pengar till tiggare men inte själva tiggeriet i sig. Det blir ju samma resultat i och för sig eftersom tiggaren då inte kan leva på sitt tiggeri. Men rätt ska vara rätt. [Tillagt efter en kommentar nedan]

Inkomster från tiggeriet håller dem flytande vilket gör att den långsiktiga hjälpen aldrig tvingas fram. Den som ger pengar till tiggare på gatan bidrar till deras fortsatta sociala förnedring säger Rothstein.

Den som tror sig göra en social insats genom att skänka pengar till en tiggare förlänger alltså just tiggarens ovärdiga liv enligt Rothsteins resonemang:

Den enda rimliga åtgärden för att långsiktigt hjälpa tiggarna till ett värdigt liv är att ta bort så stora delar som möjligt av deras inkomster från tiggeriet.

Givetvis får han mothugg av de som anser att det är fel väg att gå. Socialchefen på Stadsmissionen är emot, men symptomatiskt så saknar hon egna förslag på vilken väg man ska gå för att få bort tiggeriet från våra gator.

För ingen kan väl tycka att det är bra som det är, att man ingenting ska göra?