En 46-årig man vid namn Joshua Coppersmith har häktats i New York med anledning av att han sökt förleda okunniga och lättrogna människor att lämna honom pengar för exploaterande av en apparat, som han påstår i stånd att överföra människorösten över godtyckliga avstånd med hjälp av metalltrådar, så att den kan uppfattas av en lyssnare vid andra änden.

Han kallar instrumentet “telefon”, vilket tydligen avser att efterlikna ordet “telegraf” och härigenom väcka förtroende hos dem som känna till denna apparats framgång, utan att närmare vara förtrogna med de principer på vilka den är konstruerad.

Fackkunniga personer äro väl på det klara med omöjligheten att överföra den mänskliga rösten över trådar liksom Morse-alfabetets streck och punkter och att, även om detta vore möjligt, så skulle en sådan uppfinning vara utan praktiskt värde. De myndigheter som lagt beslag på denne brottsling äro att lyckönska, och man må hoppas att han får en snabb och lämplig bestraffning, till statuerande av ett exempel för samvetslösa skojare, som rikta sig på sina medmänniskors bekostnad.

En notis i en amerikansk tidning år 1867. [Källa: Teknikhistoria nr 6/13 s 4]
Samma historia finns i en annan variant med lite andra årtal.

Underbart ju!! Hur kommer det att skrivas om ytterligare 100 år? Om den utveckling vi har idag… tanken svindlar samtidigt som det är väldigt fascinerande hur fort det faktiskt går numera. De kanske då skrattar åt oss där vi är idag?! Vem vet?