Anders Wejryd Foto: pressbild/Svenska kyrkan

Anders Wejryd går i pension den 14 juni 2014. Han har varit ärkebiskop för Svenska kyrkan sedan 29 augusti 2006 då han efterträdde K.G. Hammar. Hammar som i mina ögon betytt mycket för Svenska kyrkan just genom sitt sätt att möta sina medmänniskor och välja dialog istället för konflikt. Ett inkluderande som många sett som luddigt och en osäker hållning på vad Svenska kyrkan står för.

Wejryd har inte haft det så lätt att axla den manteln anser jag. För mig har han stått för stabilitet och han har hållit en ganska låg profil under dessa sex år som Svenska kyrkans högsta ledare. Detta sagt från mitt perspektiv som vanlig lekman och från de horisonter som jag befunnit mig i och där tagit del av hans arbete och gärningar genom åren.

I morgon väljs en ny ärkebiskop. Valet den här gången är extra spännande eftersom det för första gången kan bli en kvinna som vinner. Ärkebiskopslängden innehåller bara män genom historien och nu kan Antje Jackelén ändra på den saken om hon får förtroendet bland de röstande. Idag är hon biskop i Lunds stift.

Fast frågar ni mig så skulle jag föredra att min egen biskop, Ragnar Persenius blev ny ärkebiskop för Svenska kyrkan. Det är visserligen främst av känslomässiga skäl som jag skulle önska att han fick avsluta sin biskopskarriär som just vår högsta ledare men samtidigt så är han otroligt kunnig och vet vad han talar om i trosfrågor och sådant som berör den vanlige medlemmen. Det borde premieras högt och jag är säker på att han skulle klara av uppdraget på allra bästa sätt.

Resultatet (som beräknas vara klart på em) och mer information om ärkebiskopskandidaterna finns på hemsidan Ärkebiskopsvalet 2013.