Fotograf: Jan Nordén

Igår så valde Svenska kyrkan en ny ärkebiskop. Hon heter Antje Jackelén (bilden) och är den första kvinnan på posten. Självklart så börjar en del att spekulera i att en splittring nu är på gång eftersom Svenska kyrkan håller på att bli för liberal.

Jag håller inte med.

Det finns flera skäl till detta, men bara det att fortfarande 6,4 miljoner människor frivilligt väljer att vara kvar trots den så kallade liberalisering som pågått under många år. En liberalisering som skulle göra att ÄN fler lämnade. Men så har inte blivit fallet.

31 december 2012 var 67,5 % av Sveriges befolkning medlemmar i Svenska kyrkan trots att statskyrkobegreppet försvunnit sedan snart 13 år. Jag tycker det är fantastiska siffror. Att så många, trots all kritik och alla negativa röster, väljer att stanna kvar.

Sen har vi kyrkovalet där alla medlemmar har chans att säga sitt och genom just dessa val så väljer kyrkan sina förtroendevalda, där en del av dem är med och väljer vem som ska bli ärkebiskop. Demokratiskt så det förslår och vi får den kyrka som vi förtjänar så att säga.

För mig blir det märkligt att så fort man inkluderar och blir mer öppen för dialog och inte håller sig kvar vid gamla dogmer, då är kyrkan illa ute, det blir splittring och både Gud och Jesus är på väg bort. En del epitet jag läst om nu tycker jag är löjliga och att snacka om luddigt och otydligt är ju verkligen att underkänna majoritetens val. Vem är de att sätta etikett på vad som är tro och inte tro?

Antje Jackelén vet jag inte så mycket om, men att så många präster och förtroendevalda ville ha henne som högsta ledare tycker jag talar sitt tydliga språk. Hon är vald utifrån kompetens och ingenting annat. En del har ju försökt få det till att valet av henne har varit kontroversiellt och att det har väckt heta känslor, men det är ingen uppfattning som jag delar. Att bli vald i första omgången är ovanligt och att få nästan 56% av alla rösterna direkt visar ju på motsatsen.

Svenska kyrkans öppenhet och förmåga att inkludera de senaste åren är imponerande och i det anser jag att de är en förebild och något som fler samfund borde ta efter. Det är också, tvärtemot vad vissa anser, anledningen till att så många fortfarande väljer att stanna kvar i Svenska kyrkan.

Det är min tro. (;-)