En intressant miljöutveckling pågår i Kenya. Landet storsatsar på så kallad geotermisk energi, energi där man tar tillvara på värmen i jordens inre.

Landet vill nu bli först med och utveckla små mobila kraftverk där fördelen är att de kan börja producera el betydligt snabbare än om man bygger stora kraftverk. Vinsten ligger på en 6-7 år tidigare produktion av el.

Olkaria
Olkaria, Kenya har idag två kraftverk där geotermisk energi utvinns.

Miljöpåverkad är liten men inte opåverkbar på miljön. Det går dock att få bort de lösa gaser som släpps ut och läcker genom en typ av koldioxidavskiljning och sen har vissa stationer inbyggda system för att minska de utsläpp som förekommer. Gör man jämförelser med fossila bränslen så är utsläppen dock mycket små.

Idag så står från de geotermiska kraftverken för 16% av Kenyas elproduktion. Ambitionen är 50% om 17 år, dvs år 2030. Kenya har vulkaniska områden där man kan komma åt het ånga och vatten genom dessa mobila kraftverken. Ångan förs upp via turbiner som börjar att snurra och genom generatorer så produceras el.

I Kalifornien, USA så finns den största gruppen av geotermiska kraftverk. Fem länder i världen får mer än 15% av sin totala elproduktion genom detta sätt att utvinna energi. Det är El Salvador, Filippinerna, Island, Costa Rica och Kenya.