Idag är den den internationella aidsdagen (World Aids Day).

Dagen infördes för 24 år sedan av FN och handlar om att uppmärksamma sjukdomen och att kampen långt ifrån är över. Idag så lever 35 miljoner människor med HIV eller utvecklad AIDS och många smittas fortfarande runt om i världen.world-aids-day

I Sverige uppmärksammas dagen på flera håll.

Statistiken i Sverige ser ut på följande sätt:

I slutet av förra året så fanns det 5 800 personer i Sverige med känd HIV-diagnos. Varje år så insjuknar ungefär 450 personer och numera är den vanligaste smittkällan heterosexuella kontakter. De står för 55% av alla nya HIV-fall runtom i världen.

Under första halvåret 2012 anmäldes 219 nya fall i Sverige (80 kvinnor och 138 män). Mer än 10 000 har sedan i början på 80-talet fått HIV i Sverige. Av dem så lever idag ca 6 000.

Vill man göra någonting så kan man ge en gåva till Noaks Ark i kampen mot HIV. Valfritt bidrag kan sättas in på bankgiro 900-7188.

Vill du mer specifikt stödja forskningen så kan du sätta in en summa på plusgiro 90 07 17-0. Skriv då att pengarna ska gå till Noaks Arks forskningsfond.