Använder du dig av nedanstående lösenord när du är ute på nätet så uppmanas du att byta på direkten. Näthackers har ju program som testar lösenord och ju vanligare lösenordet är ju större chans har de att knäcka det.

Dessa lösenord ska du absolut undvika:

1. password
2. 123456
3. 12345678
4. qwerty
5. abc123
6. monkey
7. 1234567
8. letmein
9. trustno1
10. dragon

11.baseball
12. 111111
13. iloveyou
14. master
15. sunshine
16. ashley
17. bailey
18. passw0rd
19. shadow
20. 123123

21. 654321
22. superman
23. qazwsx
24. michael
25. football

password

Källa: SplashData (listan bygger på vanligaste stulna lösenorden som avslöjas i hackerforum på nätet)