Har tänkt att skriva om den senaste diskussionen kring ordet hen och till att en del försöker uppfostra sina ungar könsneutralt där man inte får kalla saker vid dess rätta namn, utan då istället ska använda sig av hen. Jag som vuxen blir förvirrad och hur ska det då inte vara för dessa stackars barn som tvingas utså dessa experiment från föräldrar som helt tappat förankringen med verkligheten?

I en utopisk värld så skulle det kanske funka, om alla var med på båten så att säga, men i den värld vi lever idag så kommer dessa barn att få ett helvete ute i verkligheten. Han och hon är liksom grundbulten för de som är han och hon och att då få sig itutad att man är ett hen, det tror jag är förödande. Det är skillnad för de människor som är vuxna och inte känner sig hemma i någon av könen, där kan jag mycket väl förstå att hen är en välkommen benämning för vem man är, men för barn som ingenting vet?! Dessa mammor och pappor anser jag vara stora egoister som gör sina barn så illa.

Författaren Anette Skåhlberg skriver sin andra bok om begreppet och jag kan bara hålla med henne i orden:

Vi får inte ett mer jämställt samhälle genom att byta ut hon och han, utan vi riskerar att ta ett steg bakåt. I stället för att arbeta med att göra hon och han lika starka så använder man ”hen” för att slippa tänka på de problem vi egentligen har.

Huvudet på spiken! Det är fel väg att gå och är ett begrepp som jag faktiskt tycker bara ska användas av vuxna som väljer det själv.

Nu säger ju de gamla vanliga förespråkarna för genuspedagogik att det inte alls handlar om det som jag har fått uppfattningen att det handlar om. Men varför är det då ett sådant liv om detta? Har de inte läst om de som vägrar att säga vilket kön deras barn har eller blundar de medvetet och kör enligt sina mantran och sedan klappar varandra på axlarna hur kloka och duktiga de är? Eller förskolan som förbjuder barnen att säga hon eller han? Det är ju så man tar sig för pannan…

För det är just sådana föräldrar och förskolor jag reagerar emot, därav min inställning att uttrycket hen bara förvirrar och inte alls hjälper vårt samhälle mot mer jämställdhet.