Ut på yttersta grenen

Ut på yttersta grenen (1983)
Shirley MacLaine

”Kyrkan hade behov av att vara den enda myndigheten när det gällde att bestämma över människors öde, men Kristus lärde att varje människa själv bar ansvaret för sitt eget öde – nu och i framtiden.”

En bok för dig som inte nöjer dig med det du ser och hör. En bok för fördomsfria och öppna sinnen.

Den amerikanska skådespelerskan Shirley MacLaine beskriver sin andliga vandring på ett spännande och inte minst fascinerande sätt. Boken som kom redan i mitten på 80-talet, har väckt uppmärksamhet på alla sätt och vis.

MacLaine kommer i kontakt med människor som tror på reinkarnationen. Genom medier, som för andevärldens talan, får hon märkliga informationer som hon bara inte kan avfärda som oförklarliga fenomen.

I början är hon skeptisk, men hela tiden fördomsfri inför det som händer henne. Hon söker sig fram på andliga vägar för att finna en djupare mening med livet och sin egen identitet.

Hennes upptäcktsfärd till Peru tillsammans med vännen David förändrar hennes liv helt och hållet.

553 e Kr under ett kyrkomöte i Konstantinopel skars stora delar av reinkarnationsläran bort från Bibeln. Varför? Enligt den här boken så gjordes det för att stärka kyrkans kontroll. Kyrkan hade behov av att vara den enda myndigheten när det gällde att bestämma över människors öde, men Kristus lärde att varje människa själv bar ansvaret för sitt eget öde – nu och i framtiden. Kristus sa att det bara fanns en enda domare – Gud – och att han kraftigt motsatte sig bildandet av något slags kyrka eller något slags ceremonityngd religion som skulle kunna förslava människan så att hon inte kunde använda sin fria vilja i kampen för sanningen.

För mig framstår MacLaine som modig som vågar följa sina känslor och sitt hjärta! Rekommenderas varmt till livets sökare!Shirley MacLaines inressanta hemsida www.shirleymaclaine.com.