Madonna bannad av katolska kyrkan i Singapore

Tänk att kyrkan ingenting lär. Vi skriver faktiskt 2016 och nog trodde jag att sådana här bannbullor från den katolska kyrkan hörde till det förgångna, men icke. När Madonna nu ska uppträda i Singapore under sin pågående Rebel Heart-turné, så går den katolska ärkebiskopen William Goh ut och varnar för konserten eftersom delar av den …