Frida begär ersättning av Uppsala kommun

Min yngsta dotter anmälde i somras Uppsala kommun till Skolinspektionen. Detta på grund av att hon blev felaktigt placerad i särskola av kommunen och att uppföljningar saknades. I detta så har Frida fått medhåll av Skolinspektionen: Varken pedagogisk, medicinsk eller social utredning har dock företagits inför beslutet, varför den samlade utredningen bedöms vara undermålig. I …

Skolinspektionen: Uppsala kommuns utredning om Frida “undermålig”

Beslutet från  gällande Fridas anmälan mot Uppsala kommun har nu kommit. Beslutet inleds med: Skolinspektionen förelägger Uppsala kommun att senast den 1 mars 2015 vidta åtgärder så att kommunen säkerställer att elevers mottagande i grundsärskola sker enligt bestämmelserna. Beslutet fortsätter sedan med att förklara bakgrunden och sedan det svar som Uppsala kommun gav. Bakgrunden är …