Frida väntar fortfarande på besked från Uppsala kommun

Faksimil från framsidan av dagens UNT “Väntar på besked om skadestånd”. Idag skriver UNT om Frida och hennes kamp för upprättelse gentemot Uppsala kommun. Tyvärr så finns inte artikeln på deras hemsida, men det är en uppföljning av tidningen och reportern Johan Heimer som skrev om Frida i slutet av förra året. Ingenting har hänt …

Frida begär ersättning av Uppsala kommun

Min yngsta dotter anmälde i somras Uppsala kommun till Skolinspektionen. Detta på grund av att hon blev felaktigt placerad i särskola av kommunen och att uppföljningar saknades. I detta så har Frida fått medhåll av Skolinspektionen: Varken pedagogisk, medicinsk eller social utredning har dock företagits inför beslutet, varför den samlade utredningen bedöms vara undermålig. I …

Skolinspektionen: Uppsala kommuns utredning om Frida “undermålig”

Beslutet från  gällande Fridas anmälan mot Uppsala kommun har nu kommit. Beslutet inleds med: Skolinspektionen förelägger Uppsala kommun att senast den 1 mars 2015 vidta åtgärder så att kommunen säkerställer att elevers mottagande i grundsärskola sker enligt bestämmelserna. Beslutet fortsätter sedan med att förklara bakgrunden och sedan det svar som Uppsala kommun gav. Bakgrunden är …