Varför finns inte

Sprunget ur mitt innersta. Bejaka eller förkasta. Min rädsla ligger i att mista kontrollen. Över det jag idag har vetskap om. Över det medvetande som är bundet till "Jerry". Kan inte uttrycka det på annat sätt. I detta har jag nu jobbat många år för att förskjuta mitt sätt att tänka och leva, men när …

Massmedialt prästerskap gynnar SD

Ledaren på Smålandsposten Marika Formgren skriver det som jag själv tänker. Det handlar om Sverigedemokraterna och hur media har skrivit om dem de senaste veckorna. Ledaren heter SD och media som vill uppfostra och hon skriver bland annat: Den kommenterande journalistiken har inte skött sitt uppdrag väl under SD-skandalen. Det har skrivits oproportionerligt mycket, och …

Jag tror…

Jag blev så inspirerad av kloka Inna när hon skriver om vad hon tror på. Vi delar det mesta i tankarna men jag känner att jag måste skriva ner mina egna ånyo. Det har jag gjort många gånger i olika bloggar och poster, och det häftiga är att se att tron förändras med åren. Inte …