Etikettarkiv: Gunnel Ahlberg

Kyrkochefen fick sluta

Detta blir min tredje och sista post i ämnet om Svenska kyrkan och det som händer på kyrkokansliet i Uppsala.
Hoppas jag…

Henrik Pederby
fick alltså sluta som informationschef på kyrkokansliet i Uppsala. Detta efter endast 15 månader på posten.Lars Friedner berättar hos Dagen om sin roll i det hela. I slutet av oktober så fick generalsekreteraren reda på att det handlade om MINST två kvinnor som fått olämpliga mejl av Pederby. Vad mejlen i detalj innehåller vill Friedner inte säga men berättar ändå följande:
kyrkokansliet_uppsala

Jag vill inte gå in på mejlens innehåll i detalj, men det var kommentarer om utseende, klädsel och sådana saker. Det var inte som jag bedömde sexuella trakasserier i dess egentliga mening. Däremot olämpliga uttalande om kvinnor. Jag tog del av personernas berättelser och de mejl kvinnorna fått. På den grunden agerade jag.

Friedner tyckte att innehållen i mejlen räckte för att kräva Pederbys avgång även om de inte handlade om sexuella trakasserier. Det var det bästa för Svenska kyrkan och för honom själv och han erbjöds att lämna jobbet mot sedvanligt avgångsvederlag.

Friedner håller inte med om ärkebiskop Anders Wejryd och de slutsatser han drog av det hela:

Jag har inte överskridit mina befogenheter. Jag kan inte tala emot Wejryds uppfattning att jag har gjort det. Men jag är formalist och jurist och vet vad jag har för befogenheter. Att arbetsbefria en chef i ett sådant här läge ingår alldeles tydligt i mina befogenheter.

Så här står ord mot ord eftersom Wejryd hos Kyrkans Tidning säger någonting helt annat. Detta var droppen som fick bägaren att rinna över. Eller som Wejryd uttrycker det:

Kyrkostyrelsens förtroende för generalsekreteraren var sed­an tidigare lågt och i och med detta var förtroendet förbrukat.

Lars Friedner säger att agerandet från kyrkostyrelsens högsta ledning gjorde att även kyrkokansliets personalchef Gunnel Ahlberg valde att lämna sin tjänst.

Jag tycker att Svenska kyrkans ledning ändå har agerat snabbt och koncist i ärendet. Det pressmeddelande som kom i natt tycker jag också klargör varför Pederby fick gå. Formuleringen “Däremot finns det brister i ledarskapet och ett kränkande beteende gentemot några medarbetare” förstärker det Friedner säger om Pederby att han har behandlat personal illa och inte kan vara kvar som chef.

Dagens länkar i ämnet
Realtid.se – Kyrkan petar kränkare efter Linklaters ingripande
Svenska YLEHöga chefer lämnar Svenska kyrkan
Dagen – Ännu en kyrkochef tvingas lämna sin tjänst
Kyrkans TidningWejryd drivande bakom Friedners avgång
Kyrkans Tidning – Svenska kyrkans informationschef lämnar sin tjänst
UNT Kyrkochef tvingas lämna sin tjänst
SVT Rapport – Ännu en chef tvingas lämna kyrkan
Upplandsnytt – “Förtroendet är naggat i kanten”
SvD Tredje chef lämnar Svenska kyrkan
Seglora smedja – Tredje chefen gillt?

Mina tidigare poster
i ämnet:
2010-11-18 Vad händer på kyrkokansliet i Uppsala?
2010-11-22 Misstänkta sexuella trakasserier var svaret

Uppdaterat:
Aftonbladet
har nu en artikel i ämnet "Sparkad vd fick rätt mot på biskopen" Tidningen har försökt fått ut handlingar i ärendet men har nekats med hänvisning till en pågående sekretessgranskning.

Även Dagen fortsätter att skriva om detta. "Delar av kyrkostyrelsen visste inget om tumultet på kansliet" visar på bristerna i hur detta har hanterats.

Uppdaterat 2:
Visst är det väl märkligt hur belönad man blir när man gjort bort sig eller är obekväm, eller vad säger ni om det som Kyrkans Tidning avslöjar med rubriken Pederby får knappt 1,4 miljoner för att lämna sin tjänst. Men inte nog med det, han får först behålla sin lön på 69 500 kr till februari nästa år. Först därefter så betalas en engångssumma ut på knappt 1,4 miljoner kronor. Han kan dessutom jobba med annat under tiden och få ytterligare lön och så sätter de munkavle på honom om detta avtal. Kränka, trakassera och bli belönad utan att behöva lyfta ett finger!! Svenska kyrkan är verkligen generösa med att betala de personer som de vill bli av med!

Kyrkans Tidning har dessutom en artikel med namnet Freidner bekräftar konflikt med ärkebiskopen.

Läs även andra bloggares åsikter om Svenska kyrkan, kyrkokansliet, Henrik Pederby, Anders Wejryd, ärkebiskopen, Lars Friedner, Gunnel Ahlberg, ledarskap, intressant?

Misstänkta sexuella trakasserier var svaret

Jag undrade i en tidigare post vad det är som händer på kyrkokansliet i Uppsala?

I kvällens sändning av SVT Aktuellt så hävdar de att anledningen till att informationschefen Henrik Pederby är under utredning beror på att han är misstänkt för sexuella trakasserier mot två kvinnliga anställda på kansliet.

Flera mejl där han kommenterat deras utseenden och klädsel är upprinnelsen till att “chefen kan ha brutit mot kyrkans värdegrund” som ledningen gick ut med för några dagar sedan. Nu vet vi enligt SVT Aktuellt alltså vad den formuleringen kom sig av.

Hela historien blir än mer anmärkningsvärd när SVT Aktuellt dessutom påstår att det var ärkebiskop Anders Wejryd som tog initiativet till att generalsekreteraren Lars Friedner fick lämna sin post. Varför? Jo, skälet skulle vara att generalsekreteraren agerade kvickt och på egen hand för att få bort informationschef Pederby efter hans trakasserier. I och med detta så fick även personalchefen Gunnel Ahlberg nog och sa upp sig. Vilken röra!

Är det alltså så att ärkebiskopens agerande i denna härva är orsaken till att generalsekreteraren avsattes så är det ju anmärkningsvärt och än mer viktigt att tystnaden från Svenska kyrkan i denna alltmer olustiga historia upphör. Men det är knäpptyst och locket ligger på. Detta gynnar bara spekulationen och ryktena i ämnet, vilket inte gagnar någon.

De sexuella trakasserierna utreds fortfarande och resultatet väntas bli klart om några dagar.

Seglora smedja skriver med rubriken “Ta bladet från munnen, ärkebiskopen” en post om de nya uppgifterna som SVT Aktuellt ikväll berättade om.

Uppdaterat:
Svenska kyrkan går nu ut med ett pressmeddelande om den aktuella händelsen med rubriken “Svenska kyrkan tar avstånd från all form av diskriminering”. Där framgår det att generalsekreterarens agerande i frågan inte hade förankring i kyrkostyrelsen, vilket gjorde att de kom fram till att förtroendet var “förbrukat.” Vad gjorde Friedner som orsakade detta kraftfulla agerande? Det blir ju följdfrågan?

UNT skriver också om turbulensen i Svenska kyrkan.

Uppdaterat 2:
Kyrkans Tidning
skriver idag om “Avstängd chef anklagas för brister i ledarskap” och Helle Klein tycker att det är hög tid att ärkebiskopen ger sin version av det hela.

Uppdaterat 3:
”Kyrkochef misstänks för sextrakasserier” är rubriken hos SKTF-tidningen. Gunborg Blomstrand som är representant för SKTF på kyrkokansliet säger att det är något av ett krisläge när så många chefer försvunnit.

Uppdaterat 4:
Enligt Radio Uppland så får nu Pederby gå. Läs och lyssna själv på en bra redovisning av hela historien. UNT skriver “Kyrkochef tvingas lämna sin tjänst” och det märkliga här är vad ledningen nu säger: Enligt kyrkoledningen finns det ingen fog för misstankar om att chefen gjort sig skyldig till sexuella trakasserier eller andra olagliga handlingar.

Vad har han då gjort, som innebär detta avsked blir ju då frågan??

Uppdaterat 5:
Nu händer det mycket må jag säga gällande detta. Svenska kyrkan går ut med ett mycket bra och informativt pressmeddelande: Kyrkokansliets informationschef lämnar. Där skriver det ju rent ut varför han tvingats sluta: Däremot finns det brister i ledarskapet och ett kränkande beteende gentemot några medarbetare. Utredningen visar också på brister i den tidigare hanteringen av ärendet.

Läs även andra bloggares åsikter om Svenska kyrkan, kyrkokansliet, Henrik Pederby, Anders Wejryd, ärkebiskopen, Lars Friedner, Gunnel Ahlberg, ledarskap, intressant?

Vad händer på kyrkokansliet i Uppsala?

kyrkokansliet_uppsala

Vad är det som pågår på kyrkokansliet i Uppsala? Det verkar vara väldigt turbulent och när jag idag läser om att informationschefen Henrik Pederby har kopplats bort från sin tjänst på grund av att han har brutit mot Svenska kyrkans värderingar, då känns läget väldigt allvarligt.

Pederby måste ju ha agerat och gjort något väldigt opassande eftersom generalsekreteraren Lars Friedner idag bekräftar att hans avgång delvis beror på Pederbys agerande. Det enda vi fått veta idag är att det har med hans ledarskap att göra. Personalchefen Gunnel Ahlberg valde också att säga upp sig i samband med allt detta i förra veckan.

De sägs alltså att Pederby brister i ledarskap. I så fall inte första gången. Jag vet människor som farit illa av hans ledarskap och jag har själv sett hur hans ledarskap drabbat människor väldigt negativt. Så när kyrkostyrelsens förste vice ordförande uttrycker att “några arbetstagare har uppmärksammat att han inte är så som en ledare borde vara” då börjar man ju att undra vad det är som pågår…

I mina öron så låter detta väldigt allvarligt och jag hoppas att kyrkoledningen snart berättar vad det handlar om så att spekulationerna och ryktena stillas. För detta skadar än mer de människor som är berörda och synen på Svenska kyrkan lär ju inte bli bättre.

Andra bloggare i samma ämne
fjärde väggen – Värdering
Helle Klein – Stormar också i Svenska kyrkan
Brygubben – Ny version: Kan det vara något i vattnet? Eller bara dålig ledning på Sysslomansgatan?

Läs även andra bloggares åsikter om Svenska kyrkan, kyrkokansliet, Henrik Pederby, Lars Friedner, Gunnel Ahlberg, ledarskap, avgång, intressant?