Till minne av Fadime

Idag tänder jag ett ljus för Fadime Sahindal och alla hennes medsystrar/bröder som lider i det tysta och som lever dagligen under hot från sina manliga släktingar. Vad har då hänt på 10 år? Myndigheterna och då främst polisen vet mer idag och har fått kunskaper i ämnet, men i själva omhändertagandet av de drabbade …