Eftermäle Uppdrag Granskning

Bögbotarna – präster i Svenska kyrkan försöker “bota” homosexuella är namnet på ett TV-program från Uppdrag Granskning. Där avslöjas det att ett antal präster i själavårdssamtal ber för att den homosexuelle “Kalle” ska slippa sin läggning och att den “ska klinga av” som en av prästerna sa. För mig var programmet intressant utifrån flera aspekter. …

Sandahl & orden

I mitten på 90-talet så fanns det ett forum som hette Spira. Det var Svenska kyrkans första försök till ett intranät (elektroniska anslagstavlor) och där var jag aktiv, främst i diskussionstrådarna. Jag hade svårt att vara tyst när det blev diskussioner om homosexualitet kontra Svenska kyrkan och dess hållning. Många gånger blev diskussionerna hätska och …