Chillaxing & ombygge

Det är ju så roligt med Madonna och Instagram. Hon är ju väldigt aktiv där och skriver allting själv vad jag förstår. Det är nya bilder flera gånger om dagen och ibland så bjuder hon generöst även på bilder från privatlivet. Det gillas! Bilden ovan är för mig lite speciell av olika anledningar. Behöver inte …