Visning av järnvägstunneln i Gamla Uppsala

Norra ingången till dubbelspårtunneln i Gamla Uppsala. Första spadtaget togs av dåvarande infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd den 21 augusti 2013.  Den 11 augusti ett år senare så började själva tunneln att byggas. Idag var det allmän visning av den 610 meter långa och 8 meter höga järnvägstunneln i Gamla Uppsala. Den enda visningen för allmänheten kunde …