Finns sedan en tid på Linkedin. Från början var syftet att ”sondera terrängen” och se vad som erbjöds med den kompetens som jag besitter. Nu söker jag mer aktivt och har sökt några jobb.

Ett nytt jobb efter så många år? Ja, det känns allt starkare att så måste det bli. Tyvärr talar både ålder (född 1965) och det jag har kompetens för, inte finns på ”papper” emot mig. Det är så nuförtiden, att man måste ha utbildningar och examen för allt nedskrivet. Att lära sig själv under årets gång känns mindre värt och arbetslivserfarenhet står lägre i kurs än att vara pappersbeprydd med allehanda utbildningar. Har under åren gått åtskilliga kurser, ibland på en dag, ibland ett par och i ett par fall under flera omgångar. Kunskap bleknar, men det verkar inte spela någon roll, bara det finns på papper så att säga.

Ibland slår mig tanken att bara kasta mig ut och den vägen ”tvinga” mig själv till förändring. Den tanken blir allt starkare, men att agera i affekt vet jag kan bli så fel.

Trädgårdsgatan i Uppsala var min arbetsplats mellan 1989-1994.

Det är därför jag nu väljer att blogga om detta också. Om någon har något tips på jobb som kan hjälpa mig vidare i detta. Delar av mitt CV ser ut på detta sättet:

Började 1983 som allt-i-allo/kanslist med vaktmästaruppgifter på Stiftsbyrån, Svenska kyrkan. Under dessa år fram till 1997 lärde jag mig Office-paketet och var initiativtagare till att kansliet införde programvaran FirstClass under några år. Gick många kortare utbildningar för att lära mig allt detta. Min arbetsgivare erbjöd mig senare att jobba mer riktat mot servrar, datorer och datasystem.

1997-2018 jobbade jag som datasamordnare och senare koordinator med ansvar för datorer, system och under en tid även servrar. Min utbildning har varit intern och vissa kortare utbildningar under åren när det har behövts kompletteras. Under många år ansvarade jag för både hård- och mjukvara gällande datorer. Hade även ansvaret för stiftets servrar fram till 2012. Telefoni lades till ansvarsuppgifterna 2012. Mellan 2013-2018 var titeln IT-koordinator.

2003 började jag i informationsgruppen hos Uppsala stift, Svenska kyrkan på 50% där jag mellan juni 2012 – oktober 2022 hade ansvar som webbredaktör för intranätet i programmet Content Studio (CS). Sedan november 2022 ligger intranätet i ett organisatoriskt Team.

Omvärldsbevakar dagligen för både stiftets Facebook och Twittersida. Uppdaterar också sidorna på vårt intranät samt den publika webbplatsen. Är också ansvarig för Utbildningsportalen och avtalssystemet Multinet. Jobbar också med nyhetsbrev och enkäter i E-postservice. Har även ansvar för att lägga in filer och texter i HR-systemet VismaDraft-IT. Har också redigerat kortfilmer i programmet Adobe Rush.

Är sedan 2017 även administratör på 50% där avtalshantering, diarieföring i Public 360, lägga upp kurser och kurstillfällen i Utbildningsportalen samt övrig administration ingår.

Mitt drömjobb vore att få administrera för ett mindre företag, gärna ideellt och något jag själv ”brinner för”. Ett jobb där arbetsuppgifterna gör skillnad så att säga vore en dröm. Är plikttrogen, lojal och får saker och ting gjort.

Tyvärr kan jag inte ekonomiadministration så där faller en del jobb bort. Men för övrigt är jag villig att lära mig. I bästa fall har jag ju ändå några år kvar (;-)

Alla tips tas emot tacksamt, mejla mig. If I Can Dream.