Grandins backe 31 mars 2022

Uppsala kommun håller på att planera för ett nytt bostadsområde i Storvreta. Det går under namnet Grandins backe. Det ska bli hyresrätter i form av flerbostadshus. Planerna är ca 150 lägenheter och att byggnaderna ska bli 2-5 våningar höga. Modellen som kommunen tittar på är så kallade SABO Kombohus.

Grandins backe 31 mars 2022

Det finns också planer på ett vårdboende med plats för ca 60 lägenheter. Den byggnaden ska bli 2-3 våningar hög.

Detta projekt är i ett inledningsskede och det finns inga datum satta ännu. Så att det kommer att ta flera år innan Grandins backe blir verklighet, det är inte att överdriva. Planprocessen är i det första skedet som kallas för ”startskede” vilket betyder att beslutet om en detaljplan ännu inte är taget.

Grandins backe 31 mars 2022

Mer information
Grandins backe – planering Uppsala kommun
Grandins backe – karta