Foto av cottonbro pu00e5 Pexels.com

Från och med den 12 januari blir det hårdare restriktioner i Sverige med anledning av den skenande smittspridningen. De tidigare restriktionerna som kom före jul har blivit tuffare eller har förlängts ytterligare en tid framåt.

Det som nu gäller (och troligtvis en månad framåt) är följande:

  • Alla som kan arbeta hemifrån ska göra det.
  • Krogar och restauranger med serveringstillstånd ska stänga senast klockan 23.00. Begränsning på högst 8 personer per sällskap införs.
  • Ett allmänt råd om att vuxna ska begränsa antalet nära kontakter inomhus införs.
  • Allmänna sammankomster och offentlig tillställningar, där införs maxtak på 50 personer om man inte har vaccinbevis. För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med vaccinbevis införs olika regler om avstånd.
  • Huvudregeln för utbildning för vuxna är att vara på plats. Distansundervisning kan användas som verktyg för att glesa ut. Salstentor och liknande bör ges vid flera tillfällen för att undvika trängsel.
    Dessa åtgärder förlängs:
  • Avrådan från deltagande i olika typer av cuper och läger inomhus.
  • Smittskyddsåtgärder inom långväga kollektivtrafik.
  • Att använda munskydd när många reser.

Folkhälsomyndighetens hemsida kan man mer detaljerat läsa om vad som gäller: