Är så glad över den här dagen. Över tankarna och att jag lyckats stanna kvar i dem. Inte fly in i de gamla tankemönstren där egot styrt.

Här och nu. En dag i taget. Tacksamhet över det som pågår. Modet och tilliten som växer.