Madonna i Stockholm november 2015”Love does not come with a manual. Most of the time we are flailing blindly and reeking havoc everywhere. We go. But every once in a while we get it right and when we do we can hear the molecules singing. We. feel the universe conspiring to help us and we hear our hearts pounding in our chests.”

Madonna 

Svårt att översätta ordagrant men något liknande:

”Kärleken kommer inte med en färdigskriven manual. Större delen av tiden letar vi blint och söker överallt där vi går. Men för varje gång det blir rätt kan vi höra molekylerna sjunga. Vi känner hur universum konfererar för att hjälpa oss och vi hör vårt hjärta som dunkar i vårt bröst.”

Tycker det var fint.

Foto: chrisweger (Madonna Rebel Heart Tour 2015 – Stockholm) [CC BY-SA 2.0], via Wikimedia Commons