Den här boken av Hédi Fried borde finnas i varje skola och delas ut till alla elever. Frågor jag fått om Förintelsen.

Syftet med boken är att lära oss undvika historiska misstag. Jag hoppas att den kan få alla som läser den att förstå att vi inte är predestinerade att ikläda oss rollen som förövare eller åskådare. Vi som individer ha r en egen vilja och ett ansvar, och att bara genom att ta det ansvaret kan vi undvika att historien upprepar sig ännu en gång.

Hédi Fried, december 2016

Ibland känns orden helt overkliga och så grymma, men lik förbannat är de sanna. Det är fasansfullt att ta in och verkligen i djupet tänka på vad som skedde.

Dessa fabriker av organiserad utrotning går över alla gränser i anständighet och moral. Hur kan människan sjunka så lågt och göra detta mot andra människor? Vår historia är fylld av barbariska handlingar och Förintelsen är en av de absolut värsta exemplen där människan totalt tappade sin empatiska kompass.

Boken är viktig att sprida. Att det ens finns människor idag som förnekar Förintelsen visar just på att vi aldrig får glömma! Snart finns ingen överlevande kvar i livet och då är sådana här böcker mycket viktiga.

Frieds svarar i boken på ett urval av de vanligaste frågorna hon fått genom åren när hon föreläst om sina ohyggliga upplevelser. Bland annat:

Vad är det värsta du varit med om?
Hur kunde ett helt folk ställa upp bakom Hitler?
Varför gjorde ni inte motstånd?
Hur var det att leva i lägren?
Vad hjälpte dig att överleva?

Relaterat
Hédi Frieds hemsida

TofflanFrågor jag fått om Förintelsen
DN – Frågor jag fått om Förintelsen