Skolinspektionens lojalitet och ansvar är till för eleverna, inte för Gud.

En mycket viktig text från Sophies blogg om vart delar av vårt land är på väg. Könsseparering är ALDRIG rätt oavsett syfte!

Religiösa friskolor är oerhört problematiska och det blir än värre med Skolinspektionens märkliga agerande i detta ärende.