En mycket viktig text från Sophies blogg om vart delar av vårt land är på väg. Könsseparering är ALDRIG rätt oavsett syfte!

Religiösa friskolor är oerhört problematiska och det blir än värre med Skolinspektionens märkliga agerande i detta ärende.

Sophie

En artikel från lärarförbundets tidning miVIDA upprör nu många som har tagit del av den. Artikeln handlar om Al-Azharsskolan åk 0-9 i Stockholm som har fått grönt ljus av skolinspektionen att fortsätta bedriva könssegregerad idrottsundervisning.

När pojkarna har matematikundervisning undervisas flickorna av kvinnliga lärare i idrott och när flickorna har matematik är det pojkarnas tur att idrottsundervisas utav manlig personal. Lösningen innebär i detta fall att även skolans matematik förs under könssegregerad undervisning.

Intervjun med de två kvinnliga idrottslärarna är närmast plågsam att ta del av.
-Vissa av våra flickor vill kunna ta av sig sjalen eller ha shorts och t-shirt på sig på lektionen. Det skulle vara svårt om det fanns jämnåriga pojkar eller manlig personal där säger en av lärarna. Följt av det än värre uttalandet
-Att visa sig för det motsatta könet, utan täckande klädsel går helt enkelt emot flickornas religion”.
Den kommentaren bör läsas ett par…

View original post 897 fler ord

Annonser