Tobaksfri duo till 2019

Det heter TobaksfriDuo. Man skriver ett kontrakt om att tillsammans med sitt barn hålla sig tobaksfri tills grundskolans slut, vilket i Elias fall är till juni 2019.

Nej till tobak!

För mig är det viktigt att ställa upp på detta. Tobak är en drog som tar många liv varje år i vårt land. Något annat skäl behövs egentligen inte anges tycker jag.

De som röker luktar dessutom illa och är ofta impopulära av icke-rökare om de bolmar i offentliga miljöer. Jag vet ju själv hur jag numera reagerar när en rökare står vid busshållplatsen och röker.

Kontraktet ska ramas in och sättas upp på central plats i huset. Detta för att påminna oss båda om kontraktets existens. Lite press blandat med pepp är bra.

För övrigt så var föräldramötet mest information om nuläget i klassen samt om det ska börja samlas in pengar till en klassresa.