2015-06-07

Vägen framåt. Vägen är framåt?

Till vad? Det tar aldrig slut, bara fortsätter…

Så grönt på sidorna. Vad finns där?