Cecilia Forss (m): “Frida bör få ersättning”

UNT 141230 Frida Olsson

Fick en propå av Tofflan att Frida även idag var med i UNT:s pappersupplaga. Så nu drog jag direkt till den lokala butiken och fick tag på ett exemplar.

Mitt hjärta är så tacksamt över att tidningen ger detta så stort utrymme, Fridas kamp för upprättelse.

Nu har Cecilia Forss (m), som är ordförande i barn- och ungdomsnämnden uttalat sig specifikt i Fridas fall och det är hoppfulla ord hon ger min dotter:

“Det är rimligt att Frida Olsson får kompensation för att hon felaktigt sattes i särskola.”

Detta kommer nu att bli en fråga för den nya utbildningsnämnden i Uppsala kommun som tar plats efter årsskiftet.

Cecilia Forss nämner också en intressant aspekt och det handlar om att man fick mer resurser till sitt barn om de placerades i särskolan. Det finns en viss sanning i det hon säger eftersom jag och Anna valde den mjuka linjen för vår dotter. Med facit i hand så var det dock en förödande linje.

UNT 141230 Frida OlssonSen finns det också en annan del i detta och det är att jag fick känslan av att hennes lärare inte alla gånger var så intresserade av att utreda Frida ordentligt, just för att de då skulle tappa en elev och resurser till särskolan. Så pass krasst tror jag faktiskt att det var vissa år.

Det är inget jag har belägg för, men “oviljan” att ens försöka sig på alternativa lösningar tror jag faktiskt färgades av just det faktumet. Inte alltid, men vissa år som sagt.

Minns så väl att jag ifrågasatte varför hon inte kunde få prova på, att med stöd, gå i en vanlig klass. Svaret jag fick var att då skulle hon skrivas ut ur särskolan och inte kunna komma tillbaka om det behövdes. Det var nästan så att jag kände mig dum att jag ens tog upp detta… hur kan han ens tro på det?! Ja, så kändes det…

Nu var det inte så varje gång vi var på föräldrasamtal, men jag minns det vid ett par tillfällen i alla fall. Då är man tyst sen och säger ingenting utan naivt nog så trodde jag på “experterna”, för de vet väl vad de pratar om?! Tyvärr så var det ju inte på det viset.

Så att det kom “signaler från personalen på skolan” att Frida kanske kunde gå i en vanlig klass, det är någonting som har gått mig helt förbi i alla fall. Det hörde jag aldrig, utan det var ju så att när jag tog upp det vid ett par tillfällen så viftades det bara bort med argumenten att hon aldrig skulle klara av att gå i en vanlig klass. Rätt ska vara rätt i historiebeskrivningen!

Frida gick ju inåt och visade inte så mycket. Hon grubblade och iakttog och trodde länge att det var som det skulle, fast hon kände att det inte var bra. Hon visste ju inte någonting annat. Att leva på det viset i många år, det sätter spår.

Det var käpprätt åt helvete att placera Frida i särskolan! Hon hade ingenting där att göra överhuvudtaget! Det vet jag idag med emfas.

Vi var så förbannat naiva och litade blint på de omdömen som en av förskolefröknarna gav oss i början. Sen rullade det liksom bara på… Vi ville ju så väl och så blev det precis tvärtom. Man säger att man inte ska ångra någonting, men gud så jag ångrar vissa saker i detta och hur jag agerade. Det kommer jag att få leva med i resten av mitt liv.

Fast det är ändå ingenting mot att min dotter får leva med sina upplevelser i resten av sitt liv!

141229 UNT
Från gårdagens UNT.

Skolläkaren Leif Elinder, som tidigare jobbade inom särskolan, hade vi behövt då det begav sig. Hans kloka ord i artikeln hoppas jag blir verklighet för dagens barn, där man tvekar vart man ska placera sitt barn. Han vill ha ett system med en lotsklass, där barn kan gå en tid och målet är integration i en vanlig klass. De kan också få stöd gällande alternativ pedagogik och strategier för att motiveras. De behöver helt enkelt ett helt annat stöd än det som Frida erbjöds, eller inte erbjöds rättare sagt.

Han avslutar sina kloka ord:

“Om förväntningen från början är att de inte ska klara av den normala skolan blir det lätt en självuppfyllande profetia. Kan man med rätt stöd få dem att utvecklas i stället så blir det dessutom mycket billigare på sikt. Ambitionen måste för elever i gråzonen vara att “det här ska vi fixa”.

Tanken på att min dotter skulle ha fått dessa möjligheter och erbjudanden av Uppsala kommun går ju inte att förbise. Att det skulle ha varit inskrivet per automatik såsom Elinder nu vill att det ska vara, det hade fått saker och ting att bli helt annorlunda. Det är jag ganska säker på.

Det vi ändå kan glädja oss åt idag, är att problemen kommit upp till ytan och att Fridas agerande hjälper till att belysa dessa frågor. I det har Frida gjort en viktig insats genom sin anmälan.

 

Tidigare poster
Frida intervjuad och filmad av UNT (141229)
Frida begär ersättning av Uppsala kommun (141117)
Skolinspektionen: Uppsala kommuns utredning om Frida “undermålig” (141128)
Uppsala kommun svarar Frida (140908)
Fridas anmälan mot Uppsala kommun (140719)
Anmälan till Skolinspektionen (140715)

Relaterat
UNT – Kommunen öppnar för skadestånd (141229)
24UNT – Hon gick i särskola i nio år trots att hon är normalbegåvad (141229)
UNT – Placerades felaktigt i särskola (141229)
UNT – Uppsala kommun får hård kritik (141229) 
Uppsala Nyheter – Stämplades som begåvningshandikappad (140908)
P4 Uppland – Hon gick nio år i särskola – utan att behöva det (140816)
SVT Uppland – Placerades felaktigt i särskola – i nio år (140816)
UNT – Gick felaktigt i särskola (140815)

Bloggar
Tofflan – Mer om Frida i UNT! (141230)  
Tofflan – Frida i media (141229)
Tofflan – Stämplades som begåvningshandikappad (140908)