Frida begär ersättning av Uppsala kommun

Min yngsta dotter anmälde i somras Uppsala kommun till Skolinspektionen.

Detta på grund av att hon blev felaktigt placerad i särskola av kommunen och att uppföljningar saknades. I detta så har Frida fått medhåll av Skolinspektionen:

Varken pedagogisk, medicinsk eller social utredning har dock företagits inför beslutet, varför den samlade utredningen bedöms vara undermålig.

I svaret till Uppsala kommun skrev även Skolinspektionen:

Med beaktande av skyldigheten att kontinuerligt följa upp att eleverna i grundsärskolan är mottagna i rätt skolform och det faktum att signaler kom från personal vid grundsärskolan om behovet av en förnyad utredning ser Skolinspektionen allvarligt på att någon ny bedömning inte gjordes innan 2010.

Mot denna bakgrund bedömer Skolinspektionen att Uppsala kommun inte har följt bestämmelserna om mottagande av en elev i grundsärskolan.

Frida har alltså Skolinspektionen i ryggen nu när hon begär ersättning av kommunen i ett brev till dem där hon bland annat skriver:

Min utbildning har blivit lidande och jag saknar reella möjligheter att ta mig in på arbetsmarknaden på grund av detta. Min enda chans till en normal framtid är utbildning och detta kostar pengar. Jag har inte fått den utbildning jag har laglig rätt till, och anser inte jag skall behöva låna pengar för att själv bekosta det misstag som Uppsala kommun begått.

I sitt nya brev till Uppsala kommun skriver Frida också följande:

En kommuns felaktiga beslut att placera ett barn i särskola kan grunda ett krav på skadestånd för fel eller försummelse vid myndighetsutövning, enligt skadeståndslagens 3 kap. 2 §.

Uppsala kommun har tagit emot brevet 2014-12-16 och skriver i sitt svar att ärendet kommer att handläggas snarast möjligt.

Jag förstår Fridas frustration och att hon är arg. Att komma igen efter en sådan här behandling är tufft och att försöka repa mod och studera på egen hand, för att nå upp till basala krav, det kommer att kräva studielån och en ekonomisk förmåga som hon idag saknar.

Frida hänvisar också i sitt brev till tvillingbröderna Robin och Rasmus Sjöholm som för sina fem, felaktiga, år i särskola tilldömdes 300 000 kronor vardera.

Frida tvekar inte heller att gå vidare i ärendet om Uppsala kommun säger nej till hennes ersättningskrav:

Uppsala kommun har enligt skolinspektionen gjort fel och bör därför ge mig en rimlig kompensation för det lidande detta åsamkat mig. Helst hoppas jag detta kan lösas utan att en stämning inlämnas.

Min dotter kräver upprättelse även av kommunen och jag förstår henne väl. Efter många och långa diskussioner med henne om detta, så vet jag idag hur viktigt detta är för henne för att komma vidare, att även Uppsala kommun tar på sig sitt ansvar i det som drabbat min dotter.

Tidigare poster
Skolinspektionen: Uppsala kommuns utredning om Frida “undermålig” (141128)
Uppsala kommun svarar Frida (140908)
Fridas anmälan mot Uppsala kommun (140719)
Anmälan till Skolinspektionen (140715)

Relaterat
UNT – Gick felaktigt i särskola (140815)
P4 Uppland – Hon gick nio år i särskola – utan att behöva det (140816)
SVT Uppland – Placerades felaktigt i särskola – i nio år (140816)
Uppsala Nyheter – Stämplades som begåvningshandikappad (140908)

Tofflan – Stämplades som begåvningshandikappad

5 svar till “Frida begär ersättning av Uppsala kommun”

Kommentarsfunktionen är stängd.