Andra advent 2014

Vaken sedan tidigt, tidigt.. snorig och nu också med en rethosta som gjort att sömnen blivit lidande.

Andra advent 2014

Andra advent utan åthävor.

Vara här och nu. Sitta still i båten. Det uppbådar all min kraft.

Annonser