Häromdagen fick min dotter Frida ett brev från Skolinspektionen. Det innehöll ett svar från Uppsala kommun med anledning av den anmälan hon har gjort emot dem.

I och med detta har Uppsalanyheter intervjuat henne. Stämplades som begåvningshandikappad är rubriken och förtroendet Frida har för Tofflan (som intervjuar henne) visar sig väl i artikeln.

Jag har själv fått tagit del av det svar Uppsala kommun givit på de frågor som Skolinspektionen hade till dem.

De får ju i svaret bland annat redovisa för de utredningar som gjorts och redan där är det stora luckor. Mellan juni 2002 och juni 2010 så gjordes ingenting. Den förklaring kommunen ger på varför de inte agerade under dessa 8 år ryms i ett enda stycke! Ordagrant så skriver de:

Personal i särskolan har uppgett att de vid tillfälle påtalat för dåvarande skolpsykolog, som inte längre tjänstgör, behov av förnyad utredning för att bedöma tillhörigheten.
Skolplaceringen har också följts upp årligen vid klasskonferenser. Där har redogjorts för arbetet att inkludera flickan i grundskolelass i vissa ämnen.

Detta är alltså det svar som kommunen ger vad de gjort under åtta år! Jag tycker det helt klart visar att de skyller på en idag pensionerad skolpsykolog och verkar på fullaste allvar mena att just för detta har ingen annan ansvar?! Är inte det att göra det lite väl lätt för sig?

140908

Jag tycker också att det är konstigt att de skriver att personal i särskolan pratat om behov av förnyad utredning. Det är ingenting som jag kommer ihåg att vi ens blev varse under de gånger som vi samtalade om Frida. För de sa de i alla fall inte till oss…

Det jag däremot minns är att jag vid ett par tillfällen och då speciellt de första åren nämnde detta med vanlig klass, men det var helt uteslutet enligt lärarna. Kände mig nästan dum att ens nämna det. Det är den känslan jag får idag när jag tänker på det.

Jag och Anna trodde på dem, på deras professionalitet och kunskap, att deras ord var riktiga. Åren gick och orden om utredning hördes aldrig från de som borde veta.

Kontentan är alltså den att Uppsala kommun under dessa åtta år hänvisar till en pensionerad skolpsykolog samt att skolplaceringen diskuterats internt bland lärarna och inte i samverkan med oss föräldrar. Jag kan inte dra några andra slutsatser.

Att Frida sedan utreddes först 2010 beror ju enbart på att hon då mådde så dåligt och inte orkade mer. Detta var en tid som ingen av oss vill ha tillbaka och lite revansch fick hon redan då när psykologen konstaterade att hon var normalbegåvad.

Han konstaterar också “att hon befunnit sig i en skolmiljö som inte stimulerat henne tillräckligt”, vilket också kommunen tar upp och poängterar i sitt svar till Skolinspektionen. Att de agerat fel under dessa år, de skriver de inte rakt ut någonstans, men genom att just ta med den meningen, så drar i alla fall jag den slutsatsen att de håller med om vad psykologen skriver.

Det minsta kommunen nu skulle kunna göra är att hjälpa henne med adekvat utbildning och resurser för att ha en chans att komma på rätt köl igen. Det som är gjort är gjort och det kommer hon alltid att bära med sig eftersom kommunens brist på agerande under dessa år har påverkat henne för livet.

Nu hoppas jag att hon får upprättelse och förhoppningsvis kommer Skolinspektionens dom och Uppsala kommuns framtida agerande ge henne det fullt ut.

Relaterat
UNT – Gick felaktigt i särskola (140815)
P4 Uppland – Hon gick nio år i särskola – utan att behöva det (140816)
SVT Uppland – Placerades felaktigt i särskola – i nio år (140816)

Tofflan – Stämplades som begåvningshandikappad

Annonser