För mig är människovärdet alltid det viktigaste. Allas lika värde. Att alla ska ha en likadan chans i vårt samhälle och aldrig dömas utifrån yttre attribut såsom hudfärg, sexuell läggning och den man är.

Det borde väl vara självklart för varje sunt tänkande människa, eller hur? För mig är det heligt, men för den skull kan jag inte stillasittandes tiga still när jag ser hur toleransen går så överstyr att samhället ska tolerera sådant som begränsar kvinnors liv i vårt land Sverige 2014.

Jag protesterar emot, och då speciellt vänsterns världsbild om att allt ska accepteras oavsett. Hur ska man kunna acceptera saker som går emot just det man själv tror på? Det självklara i ens världsbild och dröm?

Människans lika värde oavsett.

Foto: Pontus Lundahl/Scanpix

En allt vanligare syn i Sverige. Foto: Pontus Lundahl/Scanpix

När är det nog, när har det gått för långt? När har bilden av vårt öppna samhälle (där alla, även de intoleranta accepterats) överskridits? De styrande ser fortfarande inga gränser och spärrar, utan devisen är att alla tas emot, även om deras världsbild krockar med kvinnors- och homosexuellas rättigheter. Deras tankesätt krockar anser jag i mångt och mycket i ivern av att vara toleranta till en sådan gräns att en del lider av det, såsom just kvinnor och homosexuella.

Nu kommer jag att bli kallad rasist, jag vet. Har försökt tidigare att diskutera detta på min blogg med negativa resultat såsom ångest och en syn på mig som den som vill exkludera?! Men jag får inte vissa saker att gå ihop helt enkelt med speciellt retoriken från en vissa sida om allas lika värde.

Att vi tar emot invandrare till vårt land, det har jag ingenting emot. Det har jag aldrig haft, men även jag börjar nu att oroas över vart vi är på väg i landet Sverige. Hur mycket ska jag som svensk behöva anpassa mig och acceptera en tro som går stick i stäv med de värden som jag värderar som de högsta? Ska jag vara tyst, och bara acceptera? Rasist – i alla lägen?

Det jag har så svårt för är att vänsterpartierna med dess feministiska sida inte ser att den import av de patriarkala åsikter som nu accelererar och pågår i vårt land påverkar samhället och de speciellt de invandrade kvinnorna som drabbas av förtryck på ett negativt sätt. Vågar man ens yppa kritik emot detta, så är man rasist och satt på Sverigedemokraternas bänk. Faktum är att invandringen idag är tiofalt större än för 10 år sedan och många av de vi tar in lever i sina egna världar i vårt land, där synen på sådan som mig och kvinnor är lika med noll. Om det hör man inget i debatten… kvinnor som på olika sätt råkar illa ut och vad det faktiskt beror på.

När ska partierna på den vänstra kanten tydligt försvara de kvinnor som drabbas av hedersvåld från män som har en helt annan syn på jämställdhet än vad vi har i Sverige? När ska de förstå att deras så kallade humana linje även flyttar hit problem som vårt land inte ska stå för. När vågar de ta debatten om de problem som denna generösa invandring numera åsamkar vårt land?

Människor kommer hit för att de behöver skydd. Det ser jag som en plikt av ett land som Sverige att ta emot flyktingar och de som verkligen behöver skydd.

Men frågan är ju varför vi tar hit män som har en syn på kvinnan som härstammar från 1800-talet? Varför ska en kvinna ens behöva täcka sig?? Att i ett modernt och öppet samhälle ens behöva skyla sig på grund av religion?! Ingen kan inbilla mig att en kvinna gör det av fri vilja. Vem vill medvetet dölja en del av den man är? Nej, det gör mig så ont att se detta och även konstatera att det blir allt vanligare i vårt land.

Många tror och tycker att det är ok, inget att prata om, men det är ju så länge de inte drabbas av religiösa tokerier och påfund personligt. Men jag lovar er att konflikterna är bara i sin linda i Sverige. För synen på demokrati och kvinnor skiljer sig så enormt mot den vi har i Sverige och det borde vara ett obligatorium för dem att veta vad som gäller, men så sker inte idag. För man kan inte korsa den syn som en del har gällande detta mot andras utan att det blir konflikter och problem.

Jag är orolig för framtiden. Väldigt orolig och sen törs jag inte ens tänka på vad de tycker om sådana som mig? En själ som äntligen vågat släppa taget och vara den han vill… att då se och läsa om att i vissa länder så hängs sådana som mig… …att sådant synsätt importeras hit av vissa invandrare och färre blir de ju inte!

Är det ett sådant Sverige vi vill ha? Där minoriteter återigen ska behöva huka och be om nåd? För mig är det smärtsamt nog redan nu att se alla dessa invandrade kvinnor med hucklen… när vågar det riktigt toleranta Sverige säga att det är nog?!!