Ord och inga visor

Eftersom jag inte ids formulera det jag känner och tycker just nu, så väljer jag att länka till några intressanta artiklar. Så mycket människor med kloka ord.

En liten reflexion i alla fall:
Det finns några ämnen i dagens Sverige som faktiskt är minerad mark att diskutera, att ens ha kritiska åsikter om eller försök att problematisera. Det går bara inte. Se t ex hur det har gått för socialdemokraten Carina Hägg i artikeln nedan… tråkigt, obehagligt och mycket märkligt hur unken och förgiftad debattklimatet har blivit på sina håll i vårt land.

 

“Rätt” hudfärg ska inte styra debatten
"Genom förenklingar och politiska intressen har vissa antirasister devalverat ord och urholkat deras innebörd samtidigt som de upphöjt erfarenhet, etnicitet och personligt tyckande till vetenskap. Deras gapighet påverkar producenter och redaktörer."

Eli Göndör, Stockholm

 

Jag är drabbad av vedergällning
"Jag har sett resultatet av när islamister får inflytande över demokratiska församlingar på nära håll. Jag är inte så sällan informerad om hur extremister slår rot för att sedan driva genom sina religiösa ideal i stort och smått.
Allt detta har jag personligen fått uppleva genom mina uppdrag i riksdagen och dess utrikesutskott."

Carina Hägg (s), ledamot i riksdagens utrikesutskott

 

Från radikal till liberal – en feministisk resa
"I det radikalfeministiska systerskapet var män fiender. Vi hatade gruppen män. Vi hatade män som pratade, män som syntes, män som skrev, män som musicerade. Vi hatade den manliga kroppen och vi kom på hejaklacksramsor om hur könsorgan skulle stympas och kallade det ”radical cheerleading”.

Susanna Pettersson, Stockholm

skolan_pojkarna

“Skolan sviker pojkarna”
"Män är överrepresenterade i samhällets topp, men även vad gäller brottslighet, missbruk, alkoholrelaterade sjukdomar, akut hemlöshet, självmord, tidig död, etc. Närmare 95 procent av alla i fängelser är män"

Svend Dahl, utredare

 

Ingen ska tvingas till äktenskap
Att tvinga någon till äktenskap var olagligt även förut, men skapas ett nytt brott med en högre straffskala: äktenskapstvång. Det blir också straffbart att lura någon att resa till ett annat land för att där gifta bort personen mot dennes vilja. Att detta inkluderas är oerhört viktigt. Inför snart sagt varje lov hör vi numera larm om hur oroade ungdomar räds vad sommarlovet ska föra med sig. Att deras rätt att själva välja liv skrivs in i lagen betyder mycket.

Sanna Rayman, Svenska Dagbladet